Minilex - Lakipuhelin

Kuljettajan näkökyvyn valvonta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ajo-oikeuden saamiselle on laissa asetettu tarkat edellytykset. Ajo-oikeuden saamisen yhtenä edellytyksenä on vaadittu terveys, jonka mukaan myös kuljettajan näkökyvylle on asetettu erityiset vaatimukset.

Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden haltijan liikennevalvonnan yhteydessä tehtävään tarkastukseen, jossa tutkitaan näkökyvylle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Tarkastukseen osallistumisen sijaan kuljettaja voi poliisimiehen määräyksestä toimittaa määräajassa asuinpaikkansa poliisille lausunnon vaatimusten täyttymisestä. Käytännössä kuljettaja voi itse valita, haluaako hän suorittaa tarkastuksen saman tien, vai esimerkiksi oman silmälääkärinsä luona.

Kuljettaja voi näin ollen kieltäytyä tästä liikennevalvonnan yhteydessä tehtävästä valvonnasta, mutta tällöin kuljettajan tulee osoittaa näkövaatimusten täyttyminen optikon tai lääkärin antamalla todistuksella. Jos poliisille toimitetaan lääkärintodistus, todistuksen ei tarvitse sisältää enempää tietoa kuljettajan terveydentilasta kuin tiedon siitä, täyttyvätkö näkökyvylle asetetut vaatimukset vai eivät.

Poliisi tai muu liikenteen valvoja saa tehdä näkökyvyn tarkastuksen vain siten ja sellaisella menetelmällä, ettei toimenpiteistä aiheudu tarpeetonta tai kohtuutonta haittaa ajoneuvon kuljettajalle.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa