Minilex - Lakipuhelin

Kuka on työntekijän työnantaja?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantaja on työsopimuksen toinen osapuoli, joka tarjoaa työntekijälle työn. Työnantajana toimii yleisesti jokin yritys tai yhteisö. Toisaalta myös luonnollinen henkilö voi toimia työnantajana. Työsopimuslaissa säädetään työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Millaisista asioista työnantaja-aseman tunnistaa?

Työnantaja on usein tunnistettavissa jo työsopimuksen perusteella. Työsopimuksesta tulisi käydä ilmi työnantaja, työntekijä, työn sisältö ja siitä maksettava palkka. Asiat eivät kuitenkaan aina ole näin yksinkertaisia, sillä erilaisia työjärjestelyitä on monenlaisia, ja työsuhteessa ei välttämättä ole koskaan laadittu kirjallista työsopimusta. Tämän vuoksi oikeuskirjallisuudessa on tutkittu työnantaja-asemaa ja sen tunnusmerkkejä. Työnantaja-aseman tunnusmerkkejä ovat hyödyn saaminen tehdystä työstä, työn johto- ja valvontaoikeuden käyttäminen sekä palkan tai muun vastikkeen maksaminen tehdystä työstä.

Yrityksissä työnjohto- ja valvontaoikeutta käyttävät yritysorganisaatiossa työskentelevät, esimiesasemassa olevat työntekijät. Tällaisten henkilöiden katsotaan käyttävän työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeutta työnantajan edustajina. Valvontaoikeuden käyttäminen on yksi asia, johon kiinnitetään huomiota arvioitaessa sitä, onko työ tehty työsuhteessa vai tilaustyönä.

Työnjohtoasema tarkoittaa myös sitä, että työntekijä kantaa vastuun vahingoista joita työntekijä mahdollisesti aiheuttaa ulkopuolisille hoitaessaan työtehtäviään. Tämä vastuu johtuu myös siitä, että työskennellessään työntekijä tekee työtä työnantajan lukuun, eli työnantaja saa hyödyn työn tuloksista. On oikeudenmukaista, että se joka saa hyödyn jostain toiminnasta kantaa myös vastuun kyseisen toiminnan aiheuttamista vahingoista. Tätä työnantajan vastuuta kutsutaan isännänvastuuksi.

Työntekijän päävelvollisuus työsuhteessa on tehdä työtä työnantajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Työnantajan päävastuu on puolestaan palkan maksaminen työntekijälle tehdystä työstä.

Kuka on työnantaja työvoiman vuokrauksessa?

Sen perusteella, kenen lukuun työntekijä tekee työtä tai kenen johdon ja valvonnan alaisena työntekijä on, ei työnantajaa aina voida määritellä. Nämä tilanteet voivat sekoittua esimerkiksi työvoimanvuokraustilanteissa, joissa työnjohtovalta ja palkanmaksuvelvollisuus on jaettu käyttäjäyritykselle ja vuokrausyritykselle. Näissäkin tilanteissa työsopimuksen tehnyt osapuoli määrittää todellisen työnantajan, joka on vuokrausyritys.

Työvoimanvuokrauksessa työnantajan oikeudet ja velvollisuudet jakautuvat kahden tahon kesken ja työntekijäasema sinällään on tietyllä tavalla jakautunut kahden tahon kesken. Joissain eritystapauksissa työnantajuus voi yhdistyä yhteistyönantajuudeksi. Tällaisia tilanteita voi syntyä työyhteenliittymissä tai työyhtymissä.

Vinkit

  • Työsopimus on hyvä tehdä kirjallisesti tulevien epäselvyyksien välttämiseksi.
  • Tietyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi vuokratyövoiman käytössä, työnantaja-asemaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet voivat jakaantua useamman tahon kesken.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa