Minilex - Lakipuhelin

Kuinka pitkä ajoneuvon kuorma saa olla?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuorma saa pituussuunnassa ulottua edessä enintään metrin ja takana enintään kaksi metriä ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle. Tässä tulee kuitenkin muistaa aina yleisesti ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle tiellä sallittujen kokonaispituuksien rajat.

Esimerkiksi kuorma-auton suurin sallittu pituus kuormineen on 12 metriä. Tällöin 11 metriä pitkän kuorma-auton kuorma saa ulottua takana enintään yhden metrin yli auton pituuden, koska kuorma-auton pituudeksi kuormineen tulee näin ollen 12 metriä. Jos taas kuorma-auton pituus on 10 metriä, saa sen kuorma ylittää vastaavasti kaksi metriä auton pituuden, joka siis on sallittu maksimi.

Edellä sanotusta huolimatta Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää yksittäiselle ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle poikkeuksen, jos se on tarpeen uuden tekniikan kokeilun, tuotekehityksen tai muun erityisen syyn takia. Edellytyksenä on lisäksi, että poikkeuksen myöntäminen ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua. Poikkeus voidaan myöntää määräaikaisena ja siihen voidaan liittää ehtoja.

Lisäksi suurimmat säännöksissä sallitut ajoneuvon mitat saa ylittää erikoiskuljetuksissa, josta on kyse silloin kun tiellä yleisesti sallittuja mittoja tai massoja koskevista säännöksistä poiketaan sen vuoksi, että poikkeaminen on välttämätöntä johtuen jakamattomasta kuormasta, kuorman laadusta tai ajoneuvon käyttötarkoituksen edellyttämästä rakenteesta. Erikoiskuljetuksissa saa kuljetuksen suurin pituus ylittää ajoneuvolle normaalisti sallitut mitat. Ilman erikoiskuljetuslupaa sallituissa erikoiskuljetuksissa ajoneuvon ja siinä olevan kuorman pituus saa olla enintään liikenne- ja viestintäministeriön erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetussa asetuksessa säädetyt mitat, joita ei ole mahdollista käsitellä tarkemmin tässä artikkelissa. Erikoiskuljetukseen on oltava erikoiskuljetuslupa, jos kuljetus ylittää tiellä yleisesti sallitun massan. Lisäksi erikoiskuljetuslupa vaaditaan, jos liikenneturvallisuus on erityisesti varmistettava kuljetuksen laadun vuoksi tai muusta erityisestä syystä taikka jos kuljetusreitti, jolla kuljetus on mahdollinen, on määritettävä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa