Minilex - Lakipuhelin

Koeajan enimmäispituus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on koeaika?

Työnantaja ja työntekijä voivat työsuhdetta solmiessaan sopia erityisestä työsuhteen alkuun sijoitettavasta koeajasta. Koeajan tarkoituksena on aina antaa sopimusosapuolille mahdollisuus harkita, haluavatko he sitoutua työsopimukseen. Tämän vuoksi koeajalla noudatetaan erityisiä määräyksiä siitä, miten sopimus voidaan purkaa. Jotta koeaikaa ei venytettäisi tarpeettoman pitkäksi, laki antaa erityisiä määräyksiä siitä, mikä koeajan enimmäispituus saa olla.

Työsuhteen voi purkaa koeajalla ilman tavanomaisia, työsopimuslain mukaisia irtisanomisedellytyksiä. Purkamisperusteiden tulee kuitenkin liittyä koeajan tarkoitukseen, eli työsuhteen edellytyksien selvittämiseen, eivätkä ne saa olla luonteeltaan syrjiviä tai muuten epäasiallisia.

Kuinka pitkä koeaika voi olla?

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsopimusta tehdessään työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Koeajasta on aina nimenomaisesti sovittava. Jos koeajasta ei ole sovittu, sitä ei myöskään ole. Todistustaakka työajan olemassaolosta kuuluu siihen purkamistilanteessa vetoavalle osapuolelle.

Silloin kun työntekijä on poissa koeajan aikana töistä sairauden tai perhevapaan takia, työnantaja saa pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin poissaoloihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Jos työnantaja näin menetellen pidentää koeaikaa poissaoloihin perustuen, työntekijälle on aina ilmoitettava tästä ennen koeajan päättymistä.

Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi olla pidennyksineen aina korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta. Tällöinkään koeaika ei voi ylittää kuutta kuukautta. Tämä tarkoittaa sitä että esimerkiksi kahden kuukauden mittaisessa työsuhteessa koeaika ei voi olla kuukautta pidempi.

Jos työntekijä on ollut vuokratyöntekijänä käyttäjäyrityksessä ja hänet sen päätyttyä palkataan käyttäjäyritykseen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, koeajan enimmäispituudesta vähennetään aika, jonka työntekijä oli vuokrattuna käyttäjäyritykseen. Samoin menetellään työntekijän kanssa, joka on ollut yrityksessä työkokeilussa samoissa tai samankaltaisissa tehtävissä. Määräaikaisessa työsuhteessa ollutta vakinaistettua työntekijää koskevat nämä samat säännöt. Jos määräaikainen työntekijä on ollut työsuhteessa työnantajaan vähintään kuusi kuukautta, ei hänelle voida määrätä uutta koeaikaa.

Koeaika voidaan aina sopia enimmäispituutta lyhyemmäksi. Myös joissakin työehtosopimuksissa on sovittu lakimääräistä enimmäispituutta lyhyemmistä koeajoista. On hyvä tarkastaa mitä työsuhteeseen sovellettavassa työehtosopimuksessa on sovittu koeaikojen pituudesta. Koeajan lainmukaista enimmäispituutta ei voida pidentää edes työehtosopimuksella.

Vinkit

  • Koeaika voi olla pisintään kuusi kuukautta.
  • Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet työsuhteen pituudesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa