Minilex - Lakipuhelin

Koeaika työtehtävien muuttuessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on koeajan tarkoitus?

Koeaika on työsuhteen alkuun sijoittuva määräaikainen ajanjakso, jonka aikana sekä työntekijä että työnantaja voivat purkaa työsopimuksen ilman työsopimuslain mukaisia perusteita tai irtisanomisaikaa. Purkamisen on sen sijaan liityttävä koeajan tarkoitukseen, eli työntekijän soveltuvuuden selvittämiseen. Purkaminen ei saa myöskään johtua epäasiallisista tai syrjivistä perusteista, kuten työntekijän sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, etnisestä alkuperästä tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Koeaika ei ole automaattisesti voimassa työsuhteen alkaessa, vaan siitä on sovittava nimenomaisesti työntekijän ja työnantajan välillä työsopimuksessa.

Voiko koeaika olla kuinka pitkä tahansa?

Koeajan maksimipituus on kuusi kuukautta toistaiseksi voimassa olevissa työsopimuksissa. Määräaikaisissa työsopimuksissa koeajan kesto voi olla enimmillään puolet työsuhteen kestosta, muttei koskaan yli kuutta kuukautta. Koeaika tulee lähtökohtaisesti sijoittaa työsuhteen alkuun. Joskus työntekijän työtehtävät kuitenkin muuttuvat niin olennaisesti työsuhteen aikana, että on perusteltua asettaa uusi koeaika, vaikkei työpaikka eikä työnantaja vaihtuisi ollenkaan.

Voidaanko asettaa uusi koeaika, jos työntekijän tehtävät muuttuvat?

Uuden koeajan asettaminen työntekijän työtehtävien muuttuessa edellyttää aina muutoksen olennaisuutta. Käytännössä olennaisuusvaatimus tarkoittaa, että työtehtävien tulee muuttua lähes kokonaan ja työntekijältä edellytetään uutta perehtymistä tehtäviinsä. Koeajasta on tässäkin tapauksessa sovittava työntekijän kanssa ja koeajan pituutta koskevat säännökset on otettava huomioon, eli koeaika ei saa olla kuutta kuukautta pidempi.

Olennaisuusvaatimusta tarkastellaan kokonaisarvioinnilla. Tässä arvioinnissa työtehtävien muutos on merkittävämpi kuin muiden työolosuhteiden (kuten vaikkapa työskentelypaikan) muutos.

Voidaanko työntekijän työsuhde purkaa uuden koeajan aikana?

Työtehtävien muuttumisen perusteella asetettu koeaika ei oikeuta työsuhteen päättämiseen kuten uusien työsuhteiden osalta. Tämän sijaan työntekijä voidaan ainoastaan palauttaa vanhoihin tehtäviinsä joko työnantajan tai työntekijän itsensä vaatimuksesta. Toisin sanoen koeaika koskee tällöin ainoastaan työsopimuksen muutettuja ehtoja työtehtävistä eikä työsopimusta kokonaisuudessaan.

Työtehtävien muuttumisen myötä asetettua koeaikaa puoltavat koskevat samat ”purkamisperusteet” kuin uudenkin työsuhteen kohdalla, eli perusteiden tulee liittyä työntekijän soveltuvuuteen uusiin tehtäviin. Työtehtävien muuttumisesta johtuvan koeajan aikana sekä työnantajalla että työntekijällä on mahdollisuus tutustua uuden työn sujumiseen ja tarvittaessa palata vanhaan asetelmaan työtehtävien osalta. 

Vinkit

  • Koeajan tarkoitus on selvittää työntekijän soveltuvuus työsuhteeseen.
  • Jotta työtehtävien muutoksen jälkeen voitaisiin solmia uusi työsuhde, tulee muutoksen työntehtävissä olla merkittävä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa