Minilex - Lakipuhelin

Koeaika työsopimuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on koeajan tarkoitus?

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia koeajasta, sekä määräaikaisessa että toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa. Koeajan tarkoituksena on varata sopimuksen osapuolille mahdollisuus selvittää, soveltuuko työntekijä työhön ja vastaako työtehtävät työntekijän odotuksia. Koeajasta säädetään työsopimuslaissa, mutta siitä voi olla sovittu myös työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa.

Kuinka pitkä koeaika saa enintään olla?

Työsopimuslain mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Työsopimuslain mukaan määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Jos vuokratyöntekijä vuokratyösuhteen päätyttyä palkataan käyttäjäyrityksen palvelukseen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, niin koeajan enimmäispituudesta vähennetään se aika, jonka työntekijä oli vuokrattuna käyttäjäyritykseen.

Koeajan soveltamisen edellytyksenä on, että siitä on työsopimuksessa sovittu. Silloin, kun koeaika perustuu työnantajaa sitovaan työehtosopimuksen määräykseen, niin työnantajan on ilmoitettava tämän määräyksen soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa, eikä vasta työnteon alkaessa. On tärkeää huomata, että koeaika alkaa kulua vasta työnteon aloittamisesta, eikä työsopimuksen allekirjoittamisesta.

Saako työsuhteen purkaa mistä tahansa syystä koeajalla?

Työsopimuslain mukaan koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Koeajalla ei tarvitse noudattaa työsopimuslain mukaisia irtisanomisperusteita, mutta purkamisen syiden asiallisuutta voidaan arvioida koeharjoittelun tarkoituksen kannalta.

Työsopimusta ei saa purkaa syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Tällaisia syrjiviä syitä ovat vaikkapa työntekijän ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, alkuperä, uskonto tai muu henkilöön liittyvä syy. Työntekijäkään ei saa purkaa suhdetta mistä tahansa syystä, vaan syyn pitää liittyä koeajan tarkoitukseen. Näin ollen esimerkiksi paremmin palkatun työn löytäminen ei ole hyväksyttävä irtisanomisperuste koeajalla. Työsopimuksen purkaminen tarkoittaa, että työsuhde päättyy välittömästi.

Vinkit

  • Koeajan tarkoitus on selvittää onko työsuhteelle edellytyksiä.
  • Työsuhdetta ei saa purkaa koeajallakaan epäasiallisesta syystä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa