Minilex - Lakipuhelin

Koeaika ja työsuhteen purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Mikä on koeaika?

Koeajan tarkoituksena on antaa sekä työntekijälle että työnantajalle mahdollisuus purkaa työsuhde, jos työsuhde osoittautuukin syystä tai toisesta toimimattomaksi tai työsuhde ei vastaakaan sille asetettuja vaatimuksia. Koeaikaa voidaan käyttää sekä toistaiseksi voimassa olevissa että määräaikaisissa työsuhteissa. Koeajasta tulee sopia työsuhteen alkaessa. Koeajalla työsuhde voidaan purkaa ilman perustetta ja saman tien päättyväksi.

Miten työsuhde puretaan koeajalla?

Koeajan aikana työsuhde voidaan siis purkaa päättymään heti. Tällöin ei noudateta irtisanomisaikaa ja yleensä työsuhde päättyy käynnissä olevan työpäivän päätyttyä. Purkamisen perusteeksi ei tarvita työsopimuslain yleisiä irtisanomisperusteita tai purkuperusteita. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa koeajallakaan syrjivillä tai epäasiallisilla perusteilla. Yleensä syrjivät perusteet liittyvät työnantajan puolelta tapahtuvaan työsopimuksen purkamiseen. Epäasialliset syyt voivat tulla tarkasteltavaksi myös työntekijän aloitteesta tapahtuvaan purkuun. Näin ollen molemmilla osapuolilla tulee kuitenkin olla hyväksyttävä syy työsuhteen purkamiseen koeajalla, vaikka sellaisia ei ole laissa määritelty.

Työnantaja voi purkaa koeajan jos käy ilmi että työntekijällä ei ole riittävää ammattitaitoa työtehtäviin tai jos hän ei muuten sovellu niihin. Purkamisen syyksi on esitetty myös sitä että työntekijä ei sovellu työyhteisöön. Myös työsopimuslain mukaiset irtisanomisperusteet, kuten vaikkapa jatkuva myöhästely tai työtehtävien laiminlyönti voivat toimia tietyissä tapauksissa purkamisen syynä koeajalla. Työnantaja ei kuitenkaan voi purkaa työsuhdetta koeajalla taloudellisista ja tuotannollisista syistä, sillä purkuperusteen tulee liittyä koeajan tarkoitukseen.

Työntekijällä voi irtisanoa työsuhteen koeajalla jos tämä ei ole vaikkapa tyytyväinen työtehtäviin tai työskentelyolosuhteisiin tai hän ei koe sopeutuvansa työyhteisöön. Työntekijänkin purkaessa työsuhteen purkuperusteen on liityttävä koeajan tarkoitukseen.

Työntekijällä on oikeus tulla kuulluksi kun työnantaja purkaa työsuhteen koeajalla.

Kuinka kauan koeaika voi kestää?

Koeajan pituudesta tulee sopia työsuhteen alkaessa. Koeaika saa kestää lain mukaan enintään kuusi kuukautta. Se voidaan kuitenkin sopia työnantajan ja työntekijän kesken myös lyhyemmäksi taikka noudattaa alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaista koeaikaa, joka ei sekään saa ylittää kuuden kuukauden enimmäisaikaa. Työnantajan on joka tapauksessa aina ilmoitettava koeajasta ja sen pituudesta työntekijälle työsuhteen alkaessa, vaikka koeaika määräytyisi työehtosopimuksen mukaan. Määräaikaisissa työsuhteissa koeaika saa olla korkeintaan puolet työsuhteen pituudesta sekä enintään kuusi kuukautta. Jos siis työsuhde kestää esimerkiksi kuusi kuukautta, saa koeaika olla korkeintaan kolme kuukautta. Työnantaja saa yksipuolisella ilmoituksella pidentää koeaikaa tietyin edellytyksin, jos työntekijä on koeajalla työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa töistä. Koeajan pidentämisestä on ilmoitettava työntekijälle ennen koeajan päättymistä. Jos taas työntekijä on ennen työsuhteen solmimista ollut työnantajan palveluksessa vuokratyösuhteessa, tulee tämän vuokratyösuhteen kesto vähentää koeajan enimmäispituudesta. Jos työntekijä on ollut työnantajan palveluksessa vuokratyösuhteessa esimerkiksi viisi kuukautta ennen varsinaista työnantajan ja työntekijän välistä työsuhdetta, tässä työsuhteessa koeaika saa olla korkeintaan yhden kuukauden.

Vinkit

  • Sekä työntekijä että työnantaja voivat purkaa työsuhteen koeajalla.
  • Koeaikapurku tulee välittömästi voimaan ilman irtisanomisaikaa.
  • Purun tulee liittyä koeajan tarkoitukseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa