Minilex - Lakipuhelin

Koeaika ja määräaikainen työsopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on koeaika?

Koeajalla tarkoitetaan työsuhteen alkuun sijoittuvaa erityistä koeaikaa, josta on sovittava erikseen. Koeajan aikana työsopimuslain normaalit irtisanomisperusteet ja irtisanomisajat eivät päde, vaan kumpi tahansa työsuhteen osapuoli voi purkaa työsuhteen päättymään välittömästi.

Voidaanko koeaikaa käyttää määräaikaisessa työsopimuksessa?

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta koeajasta myös määräaikaisesti voimassa olevassa työsopimuksessa. Tästä säädetään työsopimuslaissa. Lisäksi koeajasta voi olla määräys myös työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa.

Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Näin ollen ei ole mahdollista, että koeaika kestäisi koko määräaikaisen työsuhteen ajan. Kuuden kuukauden pituisen koeajan käyttäminen on mahdollista vain niissä tapauksissa, joissa määräaikainen työsuhde kestää vähintään yhden vuoden.

Koeajan soveltamisen edellytyksenä on, että siitä on työsopimuksessa sovittu. Silloin, kun koeaika perustuu työnantajaa sitovaan työehtosopimuksen määräykseen, niin työnantajan on ilmoitettava tämän määräyksen soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa, eikä vasta työnteon alkaessa.

Voidaanko koeajan jälkeen sopia määräaikainen työsopimus?

Työsopimuslain mukaan lähtökohtana kaikissa työsuhteissa on pysyvyys. Määräaikainen työsuhde tarvitsee siis aina erityisen perusteen. Koeajan jälkeen työnantajan ei ole sallittua ehdottaa määräaikaisen sopimuksen solmimista työntekijän soveltuvuuden selvittämiseksi, sillä tämä soveltuvuus on jo selvitetty koeajalla.

Määräaikaisuudelle on siis oltava perusteltu syy. Tämä syy voi liittyä vaikkapa työn luonteeseen, mutta ei koeajalla selvitettyihin asioihin, kuten työntekijän soveltuvuuden selvittämiseen.

Voidaanko toistaiseksi voimassa oleva työsuhde muuttaa koeajalla määräaikaiseksi?

Yksipuolinen toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen muuttaminen määräaikaiseksi edellyttää̈ koeajankin yhteydessä̈ päättämisperustetta eli jotakin koeajan tarkoituksen mukaista purkamisperustetta. Näyttötaakka tällaisen perusteen olemassaolosta on työnantajalla. Työnantajalla ja työntekijällä on periaatteessa sopimusvapaus solmia milloin tahansa uudenlainen sopimus. Tätä oikeutta kuitenkin rajoitetaan laissa tietyiltä osin heikomman osapuolen eli työntekijän suojaamiseksi.

Vinkit

  • Koeajan tarkoitus on selvittää onko työsuhteelle edellytyksiä.
  • Työsuhteen määräaikaisuus vaatii aina erityisen perusteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa