Minilex - Lakipuhelin

Koeaika harjoittelun jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on koeajan tarkoitus?

Koeajan tarkoitus on selvittää, onko työsuhteelle edellytyksiä. Työnantaja pyrkii selvittävään esimerkiksi sen, onko työntekijällä riittävä ammattitaito ja soveltuuko hän tehtäviinsä ja työyhteisöön. Työntekijä puolestaan saa koeajan aikana tietää vastaavatko työtehtävät ja työolosuhteet hänen työsopimusta tehtäessä saamaansa käsitystä. Koeajan aikana kumpikin työsuhteen osapuolista saa halutessaan saattaa työsuhteen lakkaamaan tietyin rajoituksin. Koeajan aikana ei siis tarvitse noudattaa kaikkia työsopimuslain mukaisia irtisanomisperusteita ja irtisanomisaikaa koskevia määräyksiä.

Työsopimuslain mukaan koeaika voi olla pituudeltaan enintään kuusi kuukautta. Jos työsopimus on kuitenkin määräaikainen voi koeaika olla pituudeltaan kuitenkin enintään vain puolet työsuhteen pituudesta.

Mikä on harjoittelun tarkoitus?

Työharjoittelijan oikeusasema ei aina vastaa työntekijän asemaa. Julkisena työvoimapalveluna työharjoittelun tarkoituksena voi olla parantaa työttömänä olleen henkilön mahdollisuuksia päästä palkkatyöhön. Harjoittelun tarkoituksena voi olla myös selvittää työntekijän valmiuksia ja edellytyksiä kyseiseen työhön. Harjoitteluita järjestetään usein myös opiskelijoille. Harjoittelijaa ei saa käyttää liian itsenäiseen ja vaativaan työhön ja tällä tulee olla mahdollisuus saada tarvittavaa koulutusta työtehtäviinsä. Harjoittelusta ei välttämättä aina makseta palkkaa.

Onko koeaikaa mahdollista käyttää harjoittelun jälkeen?

Koeaika sovitaan pääsääntöisesti vain uusissa työsopimuksissa ja ajallisesti se kohdistetaan lähes aina työsuhteen alkuun. Koeaikaehtoa arvioidaan aina työnantajan ja työntekijän välisessä suhteessa, joten jos työntekijäksi valitaan aiemmin harjoittelijana toiminut henkilö, niin se ei rajoita työnantajan mahdollisuutta sopia koeajasta työsopimuksella.

Koeajan tarkoituksena on kuitenkin selvittää edellytykset työsuhteelle. Jos harjoittelun ja koeajan välillä on vain lyhyt aika ja harjoittelijan uudet tehtävät muistuttavat läheisesti niitä tehtäviä joita tämä hoiti harjoittelun aikana vaikuttaisi siltä, että koeaika ei ole tarkoituksenmukainen. Arviointi siitä onko koeaika ollut kussakin työsuhteessa tarkoituksenmukainen,, on varsin tapauskohtaista.

Pitääkö koeajasta sopia erikseen?

Huomionarvoista kuitenkin on, että koeaikaehdosta on aina sovittava erikseen työntekijän kanssa työsopimuksella. Näin ollen voi olla, ettei työnantaja koe tarpeelliseksi sopia koeajasta eikä tästä syystä kirjaa sitä työsopimukseen. Työntekijällä on kuitenkin oikeus ehdottaa koeajan sisällyttämistä sopimukseen, joten on mahdollista, että koeaika tulisi kyseeseen, vaikkei työnantaja sitä itse edellyttäisikään. Todistustaakka koeajan olemassaolosta kuuluu sille osapuolelle, joka vetoaa siihen purkaessaan työsuhteen.

Vinkit

  • Koeajasta on aina sovittava erikseen.
  • Koeaika voi olla pituudeltaan enintään kuusi kuukautta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa