Minilex - Lakipuhelin

Ketä pidetään työntekijänä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuka on työntekijä?

Työntekijä on työsopimuksen toinen osapuoli, joka tekee työtä ansiotarkoituksessa palkkaa tai muuta vastiketta vastaan työnantajan ohjauksen alaisena. Työntekijälle ominaista on ansiotyön tekeminen, eli työtä ei tehdä esimerkiksi talkootyönä. Lisäksi työntekijän on tehtävä työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisuudessa. Työntekijän asemaa kuvaavia piirteitä kutsutaankin työsuhteen tunnusmerkeiksi.

Työntekijä-aseman oikeudellinen määritteleminen on käytännön kannalta hyvin tärkeää, sillä työnantajaan kohdistuvat useat työoikeudelliset säännökset. Työsuhteen käsillä olon arvioinnissa on pitkälti kyse kokonaisarvioinnista, jossa tutkitaan onko kyseisessä suhteessa riittävästi työsuhteen tunnusmerkkejä.

Miten työntekijä eroaa ammatinharjoittajasta?

Työntekijän lisäksi myös itsenäinen ammatinharjoittaja tekee työtä ansiotarkoituksessa. Suurin ero näiden kahden ansiotyön tekemismuodon välillä on se, että työntekijä tekee ansiotyötä työnantajan lukuun, kun itsenäinen ammatinharjoittaja puolestaan tekee ansiotyötä omaan lukuunsa. Itsenäinen ammatinharjoittaja onkin yrittäjä, joka tekee tehtävästä työstä sopimuksen toimeksiantajan kanssa, eikä siten ole työntekijä. Jos ammatinharjoittaja tekee tilaustyötä toiselle saattaa hänen asemansa kuitenkin muistuttaa monella tavoin työntekijän asemaa.

Toimeksiannon tekijän ja työntekijän rajaa saattaa joissain tapauksissa hankala määrittää. Kumpikin tekevät työtä toisen lukuun ja toisen ohjeiden mukaan. Toimeksiannon tekijän ja työntekijän erottamisessa toisistaan voidaan käyttää työsuhteen yleisiä tunnusmerkkejä, eli tarkastella sitä kuinka itsenäisessä asemassa työntekijä tai ammatinharjoittaja tekee työnsä, eli onko hän työnantajan ohjausvallan alainen. Tarkasteltavaksi voi tulla esimerkiksi se käyttääkö hän omia työvälineitään vai saako hän ne työnantajalta. Ammatinharjoittajan asemaan kuuluu suurempi itsenäisyys kuin työntekijän asemaan.

Vaikka työntekijän ja ammatinharjoittajan välinen ero voi olla joissain tapauksissa hyvin pieni, on erolla merkittäviä oikeudellisia seurauksia. Työntekijää suojaavat useat työoikeudelliset säännökset jotka eivät koske itsenäistä ammatinharjoittajaa.

Voidaanko henkilöä katsoa työntekijäksi, jos tämä ei ole solminut työsopimusta?

Henkilö voidaan katsoa työntekijäksi, vaikka tämä ei olisikaan solminut työsopimusta. Työsuhde voi syntyä paitsi kirjallisella tai suullisella sopimuksella, myös joissain tapauksessa konkludenttisesti eli hiljaisessa yhteisymmärryksessä. Työsopimuksen syntymistavat on määritetty laajasti, jotta kaikki tosiasiallisesti työsuhteessa olevat henkilöt saataisiin työoikeudellisen suojelun piiriin.

Vinkit

  • Työsuhteen olemassaolon arvioinnissa on kyse kokonaisharkinnasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa