Minilex - Lakipuhelin

Kenen tulee huolehtia onnettomuusajoneuvon siirtämisestä onnettomuuspaikalta?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Milloin ajoneuvo on liikenneonnettomuuden jälkeen jäänyt onnettomuuspaikalle, on ajoneuvon omistajalla, haltijalla ja kuljettajalla velvollisuus mahdollisimman pian ja viimeistään kahden vuorokauden kuluessa onnettomuudesta siirtää ajoneuvo pois. Mikäli näin ei toimita, tienpitoviranomaisella on velvollisuus suorittaa ajoneuvon siirto varastoon. Ajoneuvo siirretään tällöin kunnan käytettävissä olevaan, ajoneuvojen säilyttämiseen soveltuvaan varastoon. Jos onnettomuus on tapahtunut yksityisellä tiellä, tulee kunnan suorittaa varastosiirto yksityisen tien tienpitäjän perustelusta pyynnöstä. Edellä mainitusta huolimatta silloin, kun ajoneuvon sijainnista aiheutuu vaaraa liikenneturvallisuudelle, ajoneuvon siirtämiseen velvollinen on kuitenkin poliisi. Tällöin poliisin on siirrettävä ajoneuvo viipymättä.

Ajoneuvon omistaja tai haltija on näissä tapauksissa velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä sekä varastossa säilyttämisestä aiheutuneet kustannukset, jotka tulevat varmasti huomattavasti kalliimmiksi, kuin jos henkilö itse siirtäisi ajoneuvon pois. Mikäli kuitenkin onnettomuusajoneuvo on esimerkiksi varastettu tai muutoin luvattomasti käytössä, omistaja ei ole velvollinen maksamaan siirrosta aiheutuvia kustannuksia, sillä kustannukset peritään tällöin ajoneuvon kuljettajalta.

Jos liikenneonnettomuudessa joku on kuollut tai vaikeasti loukkaantunut, onnettomuuspaikalla ei edellä sanotusta huolimatta saa ilman poliisin lupaa siirtää ajoneuvoa tai muuten muuttaa olosuhteita, joilla voi olla merkitystä onnettomuuden selvittämisessä. Onnettomuusjälkien tulee säilyä poliisin tutkimuksia varten. Ajoneuvoa saa kuitenkin siirtää vakavassakin tapauksessa, mikäli se on liikenteen turvaamiseksi tai henkilöiden tai arvokkaan omaisuuden suojaamiseksi välttämätöntä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa