Minilex - Lakipuhelin

Häirintä ja ahdistelu ovat syrjinnän muotoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mitä syrjinnällä tarkoitetaan laissa?

Syrjinnästä on säädetty useassa eri laissa. Yksinkertaistettuna syrjinnällä tarkoitetaan henkilön asettamista perusteettomasti erilaiseen asemaan jonkin kielletyn syrjimisperusteen takia. Kiellettyjä syrjimisperusteita ovat ainakin ikä, etninen tausta, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, terveydentila, vammaisuus, sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen. Luettelo ei ole tyhjentävä ja muihinkin henkilöön liittyviin ominaisuuksiin perustuva erilainen kohtelu voi tulla katsotuksi syrjinnäksi oikeudessa.

Syrjinnän ulottuvuuksia ovat suora ja välillinen syrjintä, häirintä sekä käsky tai ohje syrjiä jotakuta. Myös vammaisille suunnattavien kohtuullisten mukautusten epäämistä voidaan pitää syrjintänä. Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan henkilön asettamista erilaiseen asemaan ilman asiallista syytä. Välillistä syrjintää puolestaan on näennäisesti samanlainen kohtelu joka kuitenkin tosiasiallisesti asettaa tiettyyn ryhmään kuuluvat henkilöt erilaiseen asemaan.

Onko seksuaalinen ahdistelu syrjintää?

Tasa-arvolain mukaan häirintää ja ahdistelua pidetään syrjintänä. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sukupuolista häirintää, josta ahdistelu on vakavampi ilmenemismuoto. Seksuaalinen ahdistelu on rikos. Tämä voi ilmetä esimerkiksi vihjailevilla eleillä, ilmeillä taikka härskeillä tai kaksimielisillä puheilla. Myös seksuaaliseen kanssakäymiseen viittaavat ehdotukset ja vaatimukset sekä tekstiviestit tai sähköpostit voidaan luokitella häirinnäksi.

Sanallisen häirinnän lisäksi kiellettyä on kaikenlainen fyysinen häirintä, kuten kosketukset. Vakavimmassa muodossaan seksuaalinen häirintä voi ilmetä raiskauksena tai sen yrityksenä. Muuna kuin seksuaalisena häirintänä voidaan pitää esimerkiksi halventavaa puhetta toisen sukupuolesta. Esimerkiksi kaksimielisen huumorin tai vihjailun taso voi vaihdella yksilötasolla, mutta jos kuitenkin häirinnän kohteeksi tullut ilmaisee tulleensa loukatuksi, on häirinnäksi muodostunut vitsailu lopetettava.

Mikä on työnantajan vastuu häirintätapauksissa?

Työntekijän velvollisuuksista puuttua seksuaaliseen häirintään on säädetty tasa-arvolaissa, yhdenvertaisuuslaissa ja työturvallisuuslaissa. Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus edistää tasa-arvon toteutumista työpaikalla, ja puuttua epätasa-arvoiseen ja syrjivään kohteluun.

Heti, kun työnantaja saa tietoonsa häirintää tai ahdistelua sisältävän tapauksen, tulee hänen ryhtyä toimiin sen selvittämiseksi ja poistamiseksi. Jo pelkkä epäily asettaa työnantajalle tämän toimimisvelvollisuuden. Tasa-arvolain mukaan työnantaja syyllistyy syrjintään jos hän ei ryhdy toimiin seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän poistamiseksi saatuaan siitä tiedon. Toimimattomuudesta työnantaja voi joutua maksamaan hyvitystä. Häiritsijä tai ahdistelija itse voi puolestaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen sekä suorittamaan vahingonkorvauksen. 

Vinkit

  • Jos joudut ahdistelluksi työpaikallasi, on työnantajallasi velvollisuus puuttua tilanteeseen.

Varoitukset

  • Työnantajalla on velvollisuus puuttua ahdisteluun. Passiivisuudesta voi joutua maksamaan hyvitystä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa