Minilex - Lakipuhelin

Eläke-ehdon yksipuolinen muuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mitä eläke-ehdolla tarkoitetaan?

Osa eläkkeistä on pakollisia ja lakisääteisiä ja jotkin eläkkeet ovat yksilöllisesti järjestettäviä. Näiden lisäksi on niin sanottuja lisäeläkkeitä, jotka ovat työsuhde-etuuksia joiden tarkoitus on parantaa eläke-etuuksien tasoa lakisääteisestä. Työsopimuksen eläke-ehdolla tarkoitetaan juuri viimeksi mainitun laista lisäeläke-ehtoa. Työntekijän saama lisäeläke riippuu tyypillisesti siitä mihin henkilöstöryhmään hän kuuluu eli lisäeläkkeet ovat ryhmäkohtaisia. Tässä artikkelissa käsitellään nimenomaan työsuhde-etuuksiin kuuluvia lisäeläkkeitä.

Voiko työnantaja muuttaa eläke-ehtoja yksipuolisesti?

Työntekijän mahdollisuuteen muuttaa eläke-ehtoja yksipuolisesti vaikuttaa suuresti se miten eläke-etuus on alun perin syntynyt. Jos eläkejärjestelmä oli osa työsopimusta kun työsuhde aloitettiin, tarvitaan sen muuttamiseksi uusi työsopimus, eli työnantaja ei voi muuttaa eläke-ehtoa yksipuolisesti. Jos taas eläke-ehto on syntynyt työntekijöiden edustajien ja työnantajan keskeisessä neuvottelussa tarvitaan sen muuttamiseksi uudet neuvottelut.

Jos työntekijän työsopimuksessa viitataan sopimuksen ulkopuolisiin dokumentteihin jossa lisä-eläkkeen suuruus ja laskutapa määritellään, on tilanne hankalampi kuin jos ne määriteltäisiin suoraan työsopimuksessa. Viittauksen luonne ja tarkoitus eivät aina ole helppoja määritellä yksittäistapauksissa. Tällaisessa tapauksessa punnittavaksi tulee, onko dokumentti johon on viitattu osa työsopimusta vai onko se liitetty siihen ei-sitovasti, työntekijän informointitarkoituksessa.

Eläke-ehto on voinut syntyä myös kansallisten työmarkkinajärjestöjen työehtosopimuksessa, jolloin yksittäisellä työnantajalla ei ole mahdollista muuttaa eläke-ehtoja häntä sitovan työehtosopimuksen vastaisesti, vaan muutokset järjestelmään syntyvät uusissa työmarkkinajärjestöjen neuvotteluissa.

Eläke-ehdon yksipuolinen muuttaminen on mahdollista silloin, jos työnantaja on antanut eläke-etuudet yksipuolisena lupauksena. Jos mahdollisuudesta eläke-ehdon muuttamiseen ei ole määräystä työsuhteen ehtojen yhteydessä, eivätkä eläke-etuudet ole muodostuneet yksipuolisen lupauksen perusteella, on eläke-ehtojen muuttaminen mahdollista käytännössä kuitenkin tekemällä uusi sopimus, jossa vanha kumotaan.

Eläke-ehto voi myös vakiintua osaksi työsuhdetta pelkästään ajan kulumisen myötä. Tällöin voi olla hankalaa määritellä mistä yksittäisestä toimesta eläke-ehto on alun alkaen syntynyt ja miten sitä voitaisiin muuttaa.

Koska eläke-ehto on työntekijän kannalta varsin olennainen työsuhteen ehto, tulee sen muuttamista koskevassa arvioinnissa ottaa huomioon työntekijän luottamuksen suoja ja työoikeudellinen periaate heikomman osapuolen suojaamisesta.

Vinkit

  • Eläke-ehdon muuttamistapaan vaikuttaa suuresti se, miten ehto on alun perin syntynyt.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa