Minilex - Lakipuhelin

Ajoneuvovero Suomessa tilapäisessä käytössä olevasta ajoneuvosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulkomailla rekisteröidystä Suomeen tilapäistä käyttöä varten tuodusta ajoneuvosta, jossa käytetään polttoaineena muuta ainetta kuin moottoribensiiniä (esim. dieseliä), sekä kuorma-auton perävaunusta on suoritettava ajoneuvoverona kiinteää veroa. Sitä on suoritettava jokaiselta vuorokaudelta, jona ajoneuvoa Suomessa käytetään.

Ajoneuvoa katsotaan käytetyn Suomessa siitä vuorokaudesta alkaen, kun se on saapunut Suomen alueelle, aina sen vuorokauden loppuun, jona se on poistunut Suomen alueelta. Sen lisäksi ajoneuvoverona peritään vielä kulutusveroa Suomessa ajetun matkan perusteella.

Suoritettavan kiinteän veron ja kulutusveron määrä on sen suuruinen kuin on säädetty kyseiselle ajoneuvotyypille eli paketti-, linja- tai kuorma-autolle tai kuorma-autolle, jossa on perävaunu.

Kiinteä vero ja kulutusvero laitetaan maksuun ja kannetaan etukäteen ajoneuvoa maahan tuotaessa. Mikäli maasta vietäessä todetaan, että ajoneuvolla on ajettu Suomessa pidemmän tai lyhyemmän matkan taikka että sitä on käytetty pidemmän tai lyhyemmän ajan kuin mitä veroa perittäessä on edellytetty, verotusta oikaistaan. Jos oikaisun vuoksi veroa peritään lisää, voidaan lisää perittävän veron määrää korottaa enintään 50 eurolla.

Ajoneuvoverolaissa on lisäksi säädetty poikkeuksista, joiden mukaan eräät ulkomailla rekisteröidyt ajoneuvot voidaan vapauttaa ajoneuvoverosta tai alentaa niistä suoritettavaa veroa. Mainitussa laissa luetteloidaan valtiot, joihin liittyy jokin poikkeus ajoneuvoveron suorittamisesta ulkomailla rekisteröidystä Suomeen tilapäistä käyttöä varten tuodusta ajoneuvosta. Vapautuksia ajoneuvoverosta on kohdistettu määrätyissä valtioissa rekisteröityihin määrätyn tyyppisiin ajoneuvoihin. Ajoneuvo on voitu vapauttaa kokonaan ajoneuvoverosta tai sitten joko kiinteästä tai kulutusverosta, tai suoritettavan veron määrää on voitu alentaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa