Minilex - Lakipuhelin

Ajoneuvon pysäyttämisvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ajoneuvo on poliisin antamasta merkistä aina pysäytettävä. Mikäli poliisin edellä ajavan ajoneuvon kuljettaja huomaa, että poliisi- tai tullimiehen moottoriajoneuvosta samanaikaisesti sinisen vilkkuvan hälytysvalon kanssa näyttämä punainen valo vilkkuu, tulee hänen välittömästi siirtyä tien reunaan ja pysähtyä.

Poliisi-, tulli- tai rajavartiomiehen taikka muun liikenteen valvojan moottoriajoneuvosta antama käsimerkki merkitsee, että takana ajavan ajoneuvon on pysähdyttävä. Tämä merkki voidaan antaa pienoiskoossa olevalla liikennemerkillä, esimerkiksi ajoneuvolla ajo kielletty -liikennemerkillä. Pimeän aikana ja näkyvyyden ollessa muuten heikentynyt voi poliisi tai muu liikenteen valvoja käyttää liikennemerkkien asemesta punaista valoa näyttävää valaisinta.

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan on myös maastossa, moottorikelkkareitillä ja metsätiellä välittömästi pysähdyttävä virkapukuisen tai näkyvällä virkamerkillä varustetun poliisi-, tulli- tai rajavartiomiehen antamasta merkistä taikka sellaisen Metsähallituksen virkamiehen antamasta merkistä, jolla on poliisivaltuudet. Maastossa, moottorikelkkareitillä tai metsätiellä ajavan kuljettajan on valvontatoimenpiteen suorittamista varten välittömästi pysähdyttävä myös merkistä, joka annetaan välittömästi tällaisilta alueilta poistumisen jälkeen tai välittömästi ennen niille siirtymistä.

Kuljettaja on myös velvollinen noudattamaan poliisimiehen ajoneuvon kunnon, varusteiden ja kuormituksen tarkastamiseksi antamia määräyksiä sekä sallimaan ajoneuvon liikennekelpoisuuden tarkastamisen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa