Minilex - Lakipuhelin

Ajoneuvon lopullinen poistaminen rekisteristä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ajoneuvo voidaan poistaa rekisteristä lopullisesti, jolloin sitä koskevat ajoneuvovero- ja vakuutusmaksuvelvollisuudet lakkaavat. Lopullista poistoa koskeva merkintä voidaan tehdä rekisteriin vain silloin, kun ajoneuvosta on annettu romutustodistus Suomessa tai kun muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa annettu vastaava todistus tai kun rekisteröity ajoneuvo on muulla tavalla todistettavasti tuhoutunut.

Romutustodistuksen antaa kerääjä tai käsittelijä tarkistettuaan haltijan oikeuden luovuttaa ajoneuvo romutusta varten. Kerääjän tai käsittelijän on ilmoitettava romuttamisesta Liikenteen turvallisuusvirastolle ajoneuvon lopulliseksi poistamiseksi ajoneuvorekisteristä.

M1- tai N1-luokan ajoneuvo katsotaan tuhoutuneen todistettavasti, jos sitä ei voida toimittaa romutettavien autojen kerääjälle tai käsittelijälle. Tällöin tuhoutumisesta tulee esittää viranomaisselvitys. Muuhun luokkaan kuuluvan ajoneuvon katsotaan tuhoutuneen todistettavasti, jos tuhoutumisesta, romuttamisesta tai purkamisesta esitetään luotettava selvitys tai jos ajoneuvo on lunastettu vakuutuksen perusteella tuhoutuneena tai jos se on siirtynyt laissa määriteltynä romuajoneuvona kunnan omistukseen ja siitä on tehty lopullista poistoa koskeva ilmoitus merkittäväksi rekisteriin.

Ajoneuvo merkitään lopullisesti poistetuksi romutustodistuksen antamispäivänä tai sinä päivänä, jona ajoneuvo on muulla tavalla todistettavasti tuhoutunut. Erityisestä syystä ajoneuvo voidaan merkitä lopullisesti poistetuksi myös tätä aikaisempana päivänä. Lopullinen poistaminen tarkoittaa sitä, ettei ajoneuvoa voi ottaa enää liikennekäyttöön. Poistamisesta huolehtivat esimerkiksi vakuutusyhtiöt ja kunnat. Lisätietoja lopullisesta poistosta saa Liikenteen turvallisuusvirastosta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »