Minilex - Lakipuhelin

Ajokielto voidaan määrätä myös ehdollisena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin voi, jollei yleinen etu muuta vaadi, määrätä ajokiellon ehdollisena, jos ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle henkilölle ammatin takia välttämätön tai jos siihen on muu erityisen painava syy. Teosta ei saa olla aiheutunut vaaraa toisten turvallisuudelle, eikä ehdollista ajokieltoa voida määrätä, mikäli kuljettajalla on tekohetkellä jo ajokielto tai väliaikainen ajokielto tekohetkellä.

Ajokielto on ehdollinen tuomioistuimen asettaman määräajan, jonka pituus on vähintään vuosi ja enintään kolme vuotta. Tästä ajasta puhutaan virallisemmin nimellä koetusaika. Koetusaika alkaa ehdollisen ajokiellon sisältävän päätöksen julistamisesta tai antamisesta. Tuomioistuimen päätöksessä määrätään ehdollisen ajokiellon koetusajan päättymispäivä. Jollei ehdollisena määrättyä ajokieltoa ole yhden vuoden kuluessa koetusajan päättymisestä määrätty pantavaksi täytäntöön, se on rauennut.

Jos henkilö on saanut ehdollisen ajokiellon ja syyllistyy koetusaikana törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen, on tuomioistuimen määrättävä ehdollisena määrätty ajokielto pantavaksi täytäntöön. Ajokielto pannaan täytäntöön, vaikka asianosainen valittaisi päätöksestä. Mikäli teosta ei kuitenkaan tuomita rangaistusta, ehdollisena määrätty ajokielto voidaan tuomioistuimen päätöksellä jättää panematta täytäntöön.

Kun ehdollista ajokieltoa määrätään pantavaksi täytäntöön, on ajokiellon viimeinen voimassaolopäivä ajokielloista pisimpään voimassa olevan ajokiellon viimeinen voimassaolopäivä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa