Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakokirjan laatiminen perinnönjaosta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perinnönjaosta tulee laatia jakokirja. Jos jako on pesänjakajan toimittama, hänen on allekirjoitettava jakokirja. Muiden allekirjoituksia ei tällöin vaadita eikä myöskään todistajia. Pesänjakajan toimittaessa jaon hänen tulee huolehtia siitä, että kaikki osakkaat saavat viivytyksettä jäljennöksensä jakokirjasta.

Mikäli kyseessä on osakkaiden tekemä sopimusjako, tulee heidän kaikkien allekirjoittaa jakokirja, jolloin myös kahden esteettömän todistajan on todistettava se. Todistajien esteettömyys liittyy nimenomaan todistamishetkeen. Todistajien ei ole oltava paikalla yhtäaikaisesti. Laissa ei ole myöskään mainintaa siitä, että osakkaiden tulisi allekirjoittaa jakokirja yhtäaikaisesti.

Jakokirjasta tulee käydä ilmi ainakin jako-osakkaiden nimet, osakkuuden perusta ja jako-osuuksien suuruus. Myös kullekin tulevan omaisuuden yksilöintiä koskevat tiedot tulee mainita jakokirjassa. Edellä mainittujen tietojen lisäksi perinnönjakokirja on myös päivättävä. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa