Minilex - Lakipuhelin

Valtion vahingonkorvausvastuu virheellisesti ilmoitetuista tiedoista - KKO:1999:32

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Vahingonkorvaus
    Julkisyhteisön korvausvastuu

Telakkayhtiö oli joutunut maksuvaikeuksiin ja joutunut konkurssiin, jolloin aluksen maksuerä oli jäänyt tilaajan vahingoksi. Yhtiön omistajat, rahoittajat ja valtio olivat sopineet yhtiön toiminnan rahoittamisesta tilattujen alusten rakentamisen turvaamiseksi. Kyse oli siitä, kuka oli vastuussa vahingosta. Birke Linelle oli aiheutunut vahinkoa virheellisten tietojen vuoksi koskien telakkayhtiön taloudellista tilannetta.

Birka Line Ab ajoi kannetta Helsingin käräjäoikeudessa valtiota vastaan ja oli solminut laivanrakennussopimuksen telakkayhtiön kanssa. Birka Linelle oli aiheutunut vahinkoa telakkayhtiön jouduttua konkurssiin. Yhtiölle oli syntynyt käsitys, että valtio takaisi sopimuksen. Birka Line Ab oli valtion taholta saanut yleistä sekä erityistä harhaanjohtavaa tietoa telakkayhtiön taloudellisen kriisin ratkaisemisesta. Kun valtio oli tiennyt telakkayhtiön olevan ajautumassa konkurssiin, oli ollut varomatonta kehottaa Birka Linea suorittamaan laivanrakennussopimuksen toinen maksuerä. Käräjäoikeus hyväksyi kanteen ja velvoitti valtiota maksamaan korvauksia. Helsingin hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä, kun valtio oli ollut selvillä telakkayhtiön huonosta taloudellisesta tilanteesta. Hovioikeus katsoi, että valtion edustajien menettely oli tapahtunut julkista valtaa käytettäessä, mutta sopimuksesta tiedottamista ei yksinään pidetty julkisen vallan käyttönä.

Birka Line oli siis perustanut kanteensa siihen, että yhtiö oli saanut valtiolta perättömiä tietoja telakkayhtiön rahoituskriisin ratkaisemisesta. Kun telakkayhtiö oli mennyt konkurssiin, Birka Linelle oli aiheutunut täten 28 500 000 markan suuruinen vahinko. Maksusta on aiheutunut vahinkoa, koska sille ei ole saatu vastiketta valtiovallan antaman rahoituslupauksen jäätyä toteuttamatta, joten Korkein oikeus lausui maksun aiheutuneen valtion toimesta. Korkeimman oikeuden mukaan Birka Linelle aiheutunut vahinko ei ole kuitenkaan syntynyt julkista valtaa käytettäessä, vaan solmittu rahoitussopimus on luonteeltaan yksityisoikeudellinen. Sopimusjärjestelyistä tiedottaminen ei ole tarkoittanut julkisyhteisölle kuuluvan valtaoikeuden käyttämistä suhteessa Birka Lineen tai muihin.

Vahinko on Korkeimman oikeuden mukaan syntynyt kahden yksityisoikeudellisen oikeushenkilön välisessä sopimuksessa. Kysymyksessä ei ole näin ollen julkista valtaa käytettäessä aiheutunut vahinko. Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden lopputulosta, sillä Birka Linellä on ollut syy luottaa telakkayhtiön rahoituksen turvaamiseen. Tästä virheellisestä ilmoituksesta on aiheutunut vahinkoa.

Vahingonkorvauslain mukaan sen, joka aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen sen korvaamaan. Erityisiä tuottamuksen arviointeja ei oltu tapauksessa tarkemmin analysoitu, vaikka se sisältyykin olennaisesti vahingonkorvauksen periaatteisiin. Tuottamusvastuu on ensisijainen ja yleisempi vahingonkorvausoikeudellinen vastuumuoto. Vahinko oli perustellusti johtunut valtion tiedoittamisesta, johon oli ollut syy luottaa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]