Minilex - Lakipuhelin

Kunnan vahingonkorvausvastuu rakennuksen painumisen vuoksi - KKO 2001:2

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Vahingonkorvaus
    Julkisyhteisön korvausvastuu
    Asuinrakennuksen rakentaminen

Korkeimman oikeuden tapauksessa oli kyse julkisyhteisön korvausvastuusta. Asunto-osakeyhtiö vaati kunnalta vahingonkorvauslain mukaista vahingonkorvausta siitä, että sen rakennukset olivat vaurioituneet painumisen vuoksi. Kunnan rakennuslautakunta oli hyväksynyt rakennusluvan rakennuksille. Tosin edellytyksenä oli se, että rakennustarkastajalle esitetään vaadittavat asiakirjat. Rakennustarkastaja oli hyväksynyt esitetyn aineiston perusteella rakennusten perustamisen maanvaraisille tukianturoille.

Asunto-osakeyhtiö vei asian käräjäoikeuteen, sillä kaksi sen rakennuttamaa rakennusta olivat kallistuneet ja painuneet alaspäin. Rakennukset olisi pitänyt perustaa paalujen varaan, ei maanvaraisille tukiantureille. Asunto-osakeyhtiön mukaan kunta oli tietoinen alueen vaikeista pohjaolosuhteista ja oli näin ollen antanut rakentamisen edetä virheellisen rakentamistavan mukaan. Kaikki oikeusasteet päätyivät hylkäämään asunto-osakeyhtiön kuntaa vastaan nostaman kanteen. Käräjäoikeus sekä hovioikeus katsoivat, että rakennusvalvonnassa oli noudatettu toiminnalle kohtuudella asetettavia vaatimuksia. Samaa mieltä oli lopulta myös korkein oikeus.

Kanteen hylkäämistä voidaan kritisoida monesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin viranomaisen vähäiseksi katsottava laiminlyönti tai virhe voi olla yksityisen näkökulmasta erittäin merkittävä, kun laiminlyönti on määrällisesti huomattava. Yksityisellä oli tässä yhteydessä suuri intressi saada oikeussuojaa. Korkein oikeus linjasi, että ensisijainen vastuu kuuluu niille yksityisille tahoille, jotka osallistuvat rakennusprojektiin. Korkein oikeus täsmensi, että viranomaisvalvonta on niin sanottua ”suhteutettua valvontaa” eikä sitä ole tarkoitettu kattavaksi. Ensisijainen vastuu kuuluu siis yksityiselle, ei julkisyhteisölle. Vahingonkorvausjärjestelmän kantavana tavoitteena on kuitenkin pyrkimys jakaa vahinkoriski vahinkotapahtuman osapuolten kesken. Tätä tavoitetta korkein oikeus ei kuitenkaan huomioinut ratkaisussaan.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]