Minilex - Lakipuhelin

Sopimussuhteeseen perustuva vastuun rikkomuksesta seuraava vahingonkorvaus - KKO:2001:32

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Panttaus
    Vahingonkorvaus
    Sopimussuhteeseen perustuva vastuu
    Kansainvälinen prosessioikeus
    Luganon sopimus

Asiassa oli kyse A: ja B:n allekirjoittamasta panttausitoumuksesta, jolla A:n omistama Espanjassa sijaitseva huoneisto pantattiin pankille Huhtiniemen Loma Oy:n vastuiden vakuudeksi. Yhtiö asetettiin konkurssiin ja pankki ryhtyi realisoimaan pantattua omaisuutta. Kävi kuitenkin ilmi, ettei panttaus ollut Espanjan lain mukaan pätevä. Pankki nosti asiasta kanteen käräjäoikeuteen.

 

A ja B vaativat kuitenkin kanteen käsittelemättä jättämistä, sillä Luganon sopimuksen mukaan asia tulisi käsitellä Espanjassa. He myös kiistivät kanteen, sillä he eivät olleet pantanneet kiinteistöä tai sopineet sen panttaamisesta pankille. Panttaussitoumus oli myös pitämätön sillä se ei ollut Espanjan lakien mukainen minkä pankki tiesi tai mikä sen olisi pitänyt tietää. Lisäksi toinen osapuolista ei ollut kiinteistön omistaja eikä täten olisi voinut pantata sitä.

 

Käräjäoikeus katsoi olevansa asiassa toimivaltainen koska kyseessä oli panttaussitoumusta koskeva riita eikä suinkaan kiinteistöä koskeva riita. A ja B katsottiin olevan sitoutuneita panttisitoumukseen siitäkin huolimatta, ettei pankki ollut ottanut selvää pantin luovuttamisen edellytyksistä. Toinen osapuoli myös katsottiin sitoutuneeksi sopimukseen ja näin ollen oli velvollinen suorittamaan panttaussitoumuksessa määrätyn toimen. A ja B olivat menetelleet lainvastaisesti ja tästä koitui vahinkoa pankille, josta he tuomittiin korvausvastuuseen. Tuomio ei muuttunut hovioikeudessa.

 

Korkeimmassa oikeudessa pidettiin aiempien oikeusasteiden linja siitä, että asia voitiin käsitellä Suomessa, koska se ei ollut Luganon sopimuksessa tarkoitettu riita. Riidattomaksi katsottiin se seikka, että A ja B olivat tehneet panttaussitoumuksen pankille. Kun heidän tekemänsä panttaus ei ollut pitävä Espanjan lakien mukaan he olivat rikkoneet sitoumustaan. Tästä menettelystä oli koitunut haittaa pankille. Myöskään sillä, että toinen osapuoli ei ollut kiinteistön omistaja ei ollut merkitystä, koska panttaussitoumus oli myös häntä sitova. Näin ollen sekä A ja B olivat laiminlyöneet sitoumuksesta aiheutuneen velvollisuuden ja heidät tuomittiin vahingonkorvausvastuuseen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]