Minilex - Lakipuhelin

Poliorokotuksen aiheuttama vahinko ja valtion vahingonkorvausvastuu - KKO:1995:53

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Vahingonkorvaus
    Syy-yhteys
    Ankara vastuu
    Korvauksen peruste

Viranomaiset pyrkivät tapauksessa estämään uhkaavan polioepidemian massarokotuksen avulla. Vaikka rokotukseen ei nimenomaisesti pakotettu, käytännössä lääkintöhallitus korosti kunkin vastuuta osallistua kansallisen epidemian torjuntaan. Kun henkilö A oli saanut rokotuksen, hän oli saanut oireita, joita hänellä ei aiemmin ollut. A:n todettiin sairastavan Guillain-Barré-nimistä tautia, ja ainoaksi todennäköiseksi laukaisijaksi todettiin rokote, jonka ottaminen sopi myös ajallisesti taudin toteamiseen.

Kihlakunnanoikeudessa valtiolla katsottiin olevan erityinen ja täysimääräinen vastuu rokottamisesta kansalaiselle aiheutuneista seurauksista. Lisäksi viranomaisella katsottiin olevan erityinen vastuu, koska uuteen rokotteeseen liittyi haittoja, joita vanhemmassa rokotteessa ei ilmennyt. Kyseessä oli myös yhteiskunnallisesta vastuusta ja lisäksi lääkintähallituksen edustajien tiedotteessa todettiin valtion vastaavan mahdollisista rokotteesta aiheutuvista seuraamuksista. 

Kihlakunnanoikeus määräsi valtion suorittamaan A:lle korvauksia pysyvästä ruumiillisesta viasta ja haitasta, kivusta ja särystä, sairaalamaksuista sekä hoitokustannuksista. Hovioikeudessa tuomio kumottiin ja valtio vapautettiin vahingonkorvauksista. A:lle myönnettiin valituslupa korkeimpaan oikeuteen.

Korkeimman oikeuden mukaan rokotuksen ja sairastumisen syy-yhteyttä ei voida pitää selvitettynä lääketieteellisesti, mutta selvityksen perusteella voidaan otaksua rokotuksen olleen syy sairastumiseen. Rokotuksen toimeenpanijan oli kannettava vastuu vahingoista, joita rokotuksen toimeenpanija ja rokottaja eivät pystyneet ennakoimaaan. Siten oli kysymys tuottamuksesta riippumattomasta vahingonkorvausvastuusta.

Ratkaisun mukaan rokotuksen toimeenpanijan oli siis kannettava vastuu rokotuksen aiheuttamista vahingoista, vaikka vahinkoa ei pystytty ennakoimaan. Vastuu ei kuitenkaan ulotu syy-yhteysketjussa miten pitkälle tahansa, vaikka vahinkoon ei olisi vaikuttanut ulkopuolinen seikka tai rokotettavan oma toiminta. Mikäli syy-yhteysketjun pituutta ei rajoitettaisi vahinkoihin, joiden kytkentä vahingon aiheuttaneeseen toimintaan olisi riittävän läheinen, korvausvastuun laajuus olisi hallitsematon. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]