Minilex - Lakipuhelin

Liiketoimintatilojen omistajan vahingonkorvausvastuu - KKO:2004:50

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Vahingonkorvaus
    Kiinteistön omistajan vastuu

Korkeimman oikeuden ratkaisun KKO:2004:50 taustalla oli tapaus, jossa A piti kahvilaa huoneistossa, jonka hän oli vuokrannut yhtiön omistamasta liiketalosta. A:n mentyä liiketalon ovesta ulos oven lasi rikkoutui ja A vammautui. Lasin rikkoutumisen syy jäi kuitenkin epäselväksi.

Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan yhtiö ei ollut velvollinen korvaamaan A:lle aiheutunutta vahinkoa. Koska lasin rikkoutumisen syy oli epäselvä eikä yhtiön taholta oltu näytetty tapahtuneen laiminlyöntiä, ei yhtiö ollut velvollinen maksamaan A:lle korvausta vahingoista, vaikka vahinko olikin tapahtunut yhtiön tiloissa ja hajonnut ovi oli ollut asiakkaiden käytössä. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta.

Korkein oikeus päätyi siihen lopputulokseen että yhtiö oli velvollinen korvaamaan A:lle aiheutuneet vahingot. Tämä johtui siitä, että yhtiö ei kyennyt näyttämään, että lasi rikkoutui sellaisesta seikasta, josta se ei ollut velvollinen huolehtimaan. Oikeuskäytännön mukaan liikekiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan, että kiinteistön ja rakennuksen yleiset tilat ovat sellaisessa kunnossa, että niissä voi liikkua vaaratta. Mikäli liikekiinteistön omistaja ei näytä, että vahinkoon johtanut tilojen kunnon puutteellisuus on aiheutunut sellaisesta seikasta, josta se ei ole ollut velvollinen huolehtimaan, on omistaja korvausvelvollinen tiloissa liikkuneelle tai asioineelle. Vuokralaisena toimivalla liikkeenharjoittajalla sen sijaan ei ole kyseistä velvollisuutta edellyttäen, ettei vuokrasopimuksesta tai muista seikoista muuta johdu. Tämän vuoksi A:ta ei myöskään tullut asettaa eri asemaan kiinteistössä liikkuviin ja asioiviin nähden, koska kyseessä oli oikeus saada korvausta vahingosta, joka oli aiheutunut tilojen puutteellisesta kunnosta. Näin ollen korkein oikeus kumosi hovioikeuden ja käräjäoikeuden tuomiot. Yhtiö velvoitettiin suorittamaan A:lle korvausta kivusta ja särystä 2 800,00 euroa, pysyvästä viasta ja haitasta 5 982,11 euroa, pysyvästä kosmeettisesta haitasta 1 000 euroa, kuluista 1 117,78 euroa sekä työansion menetyksestä 3 460,97 euroa.

Korkeimman oikeuden ratkaisu on linjassa vakiintuneen oikeuskäytännön kanssa, jonka mukaan kiinteistön omistajalla on asiakkaille ja yleisölle tarkoitettujen tilojen osalta korostunut velvollisuus huolehtia tilojen turvallisuudesta. Korkeimman oikeuden päätös ulotti kyseisen velvoitteen suojaamaan myös tiloissa vuokralla olevia liiketoiminnan harjoittajia. Päätöstä voidaan pitää perusteltuna, sillä vuokralaisen on asiakkaiden ja yleisön tavoin voitava luottaa tilojen turvallisuuteen.  


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]