Minilex - Lakipuhelin

Syy-yhteyden merkitys tapaturmavakuutuksen mukaisessa korvauksessa - KKO:2008:117

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Vakuutuskorvaus
    Vahingonkorvaus
    Syy-yhteys

Henkilö A oli työskennellessään varastossa kaatunut ja lyönyt päänsä lattiaan. A oli menettänyt tajuntansa, mutta oli tullut tajuihinsa ja itse kävellyt 50 metrin päähän kotiinsa. Lääkäriin A meni vasta kuuden vuorokauden kuluttua onnettomuudesta. Lääkäri oli todennut kipua ja arkuutta A:n niskassa, mutta varsinaista luuvammaa tai hermosto-ongelmia ei havaittu. Myöskään aivovammasta ei ollut viitteitä. Myöhemmin A:lle oli kuitenkin kehittynyt vakavampia oireita, kuten muistihäiriöitä ja kovaa päänsärkyä. A todettiin työkyvyttömäksi, mutta A:lla ei kuitenkaan missään vaiheessa ollut fyysistä vammaa, joka voisi selittää suoraan neurologiset ja kognitiiviset oireet. A:lla oli tapaturmavakuutus, jonka perusteella hän vaati korvauksia vakuutusyhtiöltä pysyvistä haitoista. Vakuutusyhtiö ei hyväksynyt vaatimusta. Perusteena vakuutusyhtiö esitti, että onnettomuuden ja henkisen kapasiteetin alentumisen välillä ei oltu havaittu syy-yhteyttä. Toiseksi vakuutusyhtiö esitti, että invaliditeettikorvausta ei makseta, ellei invaliditeetti ole syntynyt kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta. A nosti kanteen käräjäoikeudessa, joka hylkäsi A:n vaatimukset. Hovioikeus tuomitsi vakuutusyhtiön maksamaan korvaukset. Korkein oikeus päätyi myös kannalle, jonka mukaan vakuutusyhtiön oli maksettava korvaukset.

Syy-yhteyttä pohdittiin korkeimmassa oikeudessa eri kannoilta. Korkein oikeus pyysi mm. asiantuntija- ja todistajalausuntoja. Todistajalausunnon perusteella todettiin, että A:lle oli todennäköisesti aiheutunut vähintään voimakas aivotärähdys kaatumisen seurauksena. Kognitiiviset oireet eivät kuitenkaan olleet yksin selitettävissä aivotärähdyksellä, vaan A:n sosiaalisessa ympäristössä tapahtuneet muutokset olivat myös vaikuttaneet tilanteeseen. Korkein oikeus totesi, että riittävän todennäköinen syy-yhteys oli kuitenkin olemassa tapaturman ja oireiden välillä. Erityistä tässä tapauksessa oli se, että A:lla ei oltu havaittu henkisiä oireita heti tapaturman jälkeen, vaan ne olivat kehittyneet myöhemmin. Lisäksi korkein oikeus päätti syy-yhteyden todennäköisestä olemassa olosta vastoin Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausuntoa. Täten voidaan todeta, että Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausunnot ovat vain suuntaa antavia tuomioistuimen harkinnassa, vaikka aikaisemmasta oikeuskäytännöstä voisi päätellä toisinkin. Vastaavanlaiset syy-yhteysharkinnat vamman ja tapaturman välillä ovat kuitenkin aina tapauskohtaisia, joten ennakkotapausarvoa ei voi liikaa yleistää muihin tapauksiin. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]