Minilex - Lakipuhelin

Vähemmistöosakkaiden osakassopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakassopimus on vapaamuotoinen sopimus osakkeenomistajien kesken, jossa he sopivat yhtiön toiminnasta ja hallinnoinnista sekä keskinäisistä suhteistaan. Yhtiöjärjestykseen verrattuna osakassopimuksella voidaan sopia yhtiön asioista huomattavasti joustavammin ja monipuolisemmin. Eri osakasryhmät voivat solmia omia osakassopimuksiaan, minkä lisäksi yhtiön vähemmistöosakkeenomistajat voidaan sitouttaa tiiviimmin yhtiöön erityisellä vähemmistöosakkaiden osakassopimuksella.

Vähemmistöosakkaiden osakassopimus voi olla tarpeellista laatia tilanteessa, jossa kaikki yhtiön osakkeenomistajat eivät ole esimerkiksi omistusosuudeltaan tai vastuultaan samalla tavalla sidottuja yhtiöön. Tällaisessa tilanteessa voidaan siis laatia useampi osakassopimus, sillä kaikkia yhtiön osakkeenomistajia ei ole välttämätöntä sitouttaa yhteen ainoaan osakassopimukseen ja sen ehtoihin. Toisaalta vähemmistöosakkaat voidaan sitouttaa yhtiön ainoaan osakassopimukseen myös sillä tavalla, että heitä koskee vain tietty osa varsinaisen osakassopimuksen ehdoista.

Osakassopimuksen yleisenä tavoitteena on tehostaa yhtiön toimintaa vakauttamalla osakkeenomistajien välisiä suhteita, minkä vuoksi osakassopimuksiin otetaan varsin yleisesti osakkeiden hallinnointiin- ja vaihdantaan liittyviä lausekkeita. Vähemmistöosakkaiden osakassopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi eräänlaisesta myyntioikeudesta tilanteessa, jossa suuremman osakekannan omaavat tahot myyvät osuuksiaan. Vähemmistöosakas voi saada tällaisella myötämyyntioikeudeksi kutsutulla lausekkeella paremman hinnan osakkeilleen verrattuna tilanteeseen, jossa vähemmistöosakas tai näiden ryhmittymä pyrkisi myymään osakkeitaan oma-aloitteisesti.

Milloin vähemmistöosakkeenomistajille olisi tarkoituksenmukaista laatia oma osakassopimus? Hyvänä syynä voidaan pitää esimerkiksi tilannetta, jossa yhtiön työntekijöitä halutaan palkita ja luovuttaa heille pieni osuus yhtiöstä. Näin työntekijät saadaan integroitua entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Vähemmistöosakassopimuksella pienen osuuden yhtiön osakkeista omistavan työntekijän ei kuitenkaan tarvitse sitoutua koko osakassopimukseen, kuten esimerkiksi sen sanktiolausekkeisiin. Tästä syystä vähemmistöosakassopimuksen laadinnassa kannattaa hyödyntää asiantuntijaa, joka arvioi osakassopimustarpeen ja antaa ehdotuksen sen sisällöstä. Hyvin laaditulla vähemmistöosakkaiden osakassopimuksella voidaan kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta yhtiössä merkittävästi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa