Minilex - Lakipuhelin

Kilpailukielto osakassopimuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhtiön liiketoiminnan kannalta on tärkeää, että sen toimintaan ja tulokseen vaikuttavat henkilöt eivät kilpaile sen kanssa. Tästä syystä yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien välisessä osakassopimuksessa sovitaan yleensä tarkasti kilpailukiellosta, jonka tarkoituksena on estää ristiriitoja yhtiön osakkeenomistajien toiminnassa.

Sijoitus- ja yritystoimintaan suoraan liittyvässä lainsäädännössä ei ole mainintaa kilpailukieltolausekkeesta, joten yhtiön osakkaita ei lain puolesta estetä harjoittamasta yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa ilman osakassopimukseen otettua nimenomaista ehtoa. Tästä syystä kilpailukieltolausekkeet ovat varsin yleisiä osakassopimuksissa. Voidaan jopa sanoa, että kilpailukieltolauseke on yksi toimivan osakassopimuksen tärkeimmistä lausekkeista, sillä se asettaa pelisäännöt osakkaiden yhteiselle toiminnalle.

Mitä osakassopimuksen kilpailukieltolausekkeissa sitten yleensä sovitaan? Tärkeimpiä seikkoja ovat varmasti kilpailukiellon ajallinen ulottuvuus ja sen kattavuus. Lisäksi voidaan sopia siitä, että kilpailukieltolauseke ei koske kaikkia osakassopimuksen osapuolia kokonaisuudessaan, tai että se koskee tiettyjä yhtiön henkilöryhmiä vain osittain. Osakassopimuksen laadinnassa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota sen ajalliseen ulottuvuuteen, sillä sopimusehtojen tulee olla kohtuullisia yleisestä sopimusvapaudesta huolimatta. Sopimusehtojen kohtuullisuus on puolestaan arvioitava tapauskohtaisesti riippuen esimerkiksi yhtiön koosta, kohteena olevan osakeomistuksen arvosta ja sopimusrikkeestä aiheutuvien seuraamusten ankaruudesta.  

Osakassopimuksen kilpailukieltoehto ei nimittäin olisi tehokas ilman tuntuvaa sanktiomekanismia, joka järjestetään yleensä nimenomaisella sopimussakkolausekkeella. Täten voidaan varmistaa, ettei yksi yhtiön osakas voi varastaa yhtiön liikeideaa tai toimintamallia omaan käyttöönsä ilman tuntuvaa rangaistusta. Kaiken kaikkiaan osakassopimuksen kilpailukieltolausekkeen tehtävinä voidaankin juuri pitää yhtiön toiminnan vakauttamista ja osakkaiden välisen yhteistyön sujuvoittamista.

Osakassopimuksen kilpailukieltolauseketta luonnostellessa tulisi siis muistaa ottaa yhtiön yksilökohtaiset erot huomioon, sillä liiallisella tai liian kevyellä kilpailukieltolausekkeella ja siihen liitetyllä sanktiolla koko osakassopimus menettää tehonsa; yrityssalaisuudet saattavat vuotaa ja yhtiön avainhenkilöt karata. Lisäksi kilpailukieltolausekkeen syvyydessä tulisi ottaa huomioon yhtiön erilaiset henkilöryhmittymät. Tämän vuoksi kilpailukieltolausekkeen suunnittelussa kannattaa käyttää lakimiestä apuna.    

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]