Minilex - Lakipuhelin

Osakassopimuksen voimassaolo

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakassopimus on voimassa pääsääntöisesti niin kauan kuin osakas on sen sopijapuolena. Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä sovitaan yleensä myös sopimuksen voimassaolosta. Osakassopimus voidaan tehdä joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi niin kuin mikä tahansa sopimus. Yleisimmin sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi, ja näin on myös jos sopimuksessa ei ole määritelty sen voimassaoloaikaa. Määräaikaisen sopimuksen päättyminen taas voi olla sidottu päivämäärään kalenterissa tai johonkin muuhun seikkaan. Sopimus on siis voimassa niin kauan kuin sopimuksessa sovitut ehdot täyttyvät. Osakassopimus solmitaan usein sen takia, että osakkaat yhtiössä noudattavat sopimuksessa sovittuja ehtoja, joten sopimus on luottamuksellinen asiakirja osakkaiden välillä. Osakassopimuksen voimaantulosta voivat näin ollen sopia sen osapuolet.

Osakkeenomistaja voi myös haluta irtaantua osakassopimuksesta. Tällöin hänen tulee yrittää saada sopimus päättymään sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla, ellei sopimuksessa ole erikseen määritelty muuta. Osakassopimuksessa olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista säätää irtisanomisehdoista.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

Jos osakassopimuksen voimaantulosta ei ole muuta sovittu eikä olosuhteista muuta ilmene, osakassopimus tulee voimaan sen solmimishetkellä, joka kirjallisessa osakassopimuksessa on allekirjoitushetki. Sopimuksen voimassaoloon sovelletaan myös yleisiä velvoiteoikeudellisia periaatteita, jos sopijapuolet eivät ole sopineet muuta. Vain harvoin on mahdollista purkaa koko sopimus. Sopimus voi lakata useilla eri tavoilla, esimerkiksi yhtiön toiminnan päättyminen on yksi sopimuksen lakkaamisen syy. Usein sovitaan tiettyjen ehtojen täyttymisestä sopimuksen päätyttyä, tällaisia ovat esimerkiksi salassapitoa, kilpailukieltoa, sopimussakkoa, vahingonkorvausta ja sovellettavaa lakia  koskevat ehdot ja määräykset. Tapauskohtaisesti on ratkaistava, missä määrin ja kuinka kauan osakassopimuksen päättymisestä edellä mainitut määräykset ovat voimassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 040 663 6051 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa