Minilex - Lakipuhelin

Osakkeiden etuosto-oikeus osakassopimuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakkeiden myynnistä ja vaihdannasta otetaan yleensä lausekkeita yhtiön yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen. Yhtiöjärjestyksessä osakkeiden vapaaseen luovutettavuuteen voidaan asettaa vain tiettyjä lain sallimia rajoitteita, kun taas osakassopimuksessa osakkeiden vaihdannasta voidaan sopia käytännössä millä tavalla tahansa. Osakassopimukseen otetaankin yleensä sopimusehto, jonka mukaan omistusosuudestaan luopuva yhtiön osakkeenomistaja on velvollinen tekemään myyntitarjouksen osakkeistaan yhtiön muille osakkeenomistajille osakassopimuksessa määrätyin ehdoin. Tätä kutsutaan osakkeiden etuosto-oikeudeksi.

Etuostolauseke on varsin yleinen ehto osakassopimuksissa. Tavanomaisesti sopimisen taustalla on halu kontrolloida osakeomistusta yhtiöjärjestyksen sallimaa tiukemmin. Etuostolausekkeen myötä yhtiön osakkeenomistajat myös yleensä tietävät, minkä arvoisia heidän osakkeensa ovat. Toisaalta etuosto-oikeus luo vakautta yhtiön omistuspohjaan, sillä osakkaat tietävät, että yhtiöstä irtaantuvan osakkeenomistajan tilalle ei saavu yhtiön toiminnan kannalta haitallista osakasta.

Etuosto-oikeuden antava lauseke on siis sovittavissa ainoastaan osakassopimuksella, mikä johtuu edellä mainitusti yhtiöjärjestykseen kohdistuvista lain asettamista rajoitteista. Tästä puolestaan seuraa se, että osakkeisiin kohdistuva etuosto-oikeus on vain osakassopimukseen sitoutuneilla osapuolilla. Etuostolauseke onkin varsin tyypillinen rajoite osakkeen vaihdannalle suurissa pörssilistatuissa yhtiöissä, joissa muutaman suuren osakkeenomistajan ryhmät solmivat keskenään osakassopimuksia.

Etuosto-oikeuteen voi myös liittyä eräänlainen sanktioluonne, jos osakassopimuksen tavoitteena on pitää osakkaiden panostukset kiinni yhtiössä, minkä vuoksi ennenaikaisesti omistusosuudestaan luopuvan osakkeenomistajan osakkeet arvostetaan etuostolausekkeen mukaisesti alle markkinahinnan. Tämä kuvastaa osaltaan lausekkeen luomaa jatkuvuutta yhtiön omistuspohjassa, kun opportunistinen osakkeiden realisointi ei kannata taloudellisesti.

Kaiken kaikkiaan osakkeiden etuosto-oikeudesta kannattaa sopia varsinkin sellaisissa yhtiöissä, joissa yrittäjäosakkaat muodostavat elintärkeän pohjan yhtiön toiminnalle. Tällaisissa tilanteissa on yhtiön edun kannalta tärkeää pystyä kontrolloida yhtiön omistuspohjaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]