Minilex - Lakipuhelin

Osakassopimuksen tulkinta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus yhtiön hallinnosta sekä osakkaiden välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Osakassopimuksesta ei säädetä erikseen missään laissa, joten sen tulkintaan sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Osapuolet voivat yhtiön liiketoiminnan edistyessä päätyä tilanteeseen, josta ei osakassopimuksessa ole suoraan säännelty. Tällöin voidaan sopimuksen tausta- ja tarkoituslausekkeesta tehdä päätelmiä siitä miten tällainen aukkokohta tulisi tulkita tai täydentää. Osakeyhtiölain säännöksillä on myös suuri vaikutus osakassopimuksen tekemiseen, samoin kuin oikeustoimilaki  sääntelee kaikkea varallisuusoikeudellista toimintaa, sääntelee se näin ollen myös osakassopimuksia.

Osakassopimuksen taustaa ja tarkoitusta koskevilla ehdoilla edistetään sopimuksen ymmärtämistä ja tul­kin­taa. Sopimusta koskevassa riitatilanteessa osapuolet helposti tulkitsevat sopimusta eri tavoin eli itselleen edullisesti. Tulkinnan kannalta on siksi tärkeää, että sopimuksen tausta ja tarkoitus on kirjattu selkeästi. Tärkeimpinä periaatteina osakassopimuksiin ja niiden tulkintaan liittyen voidaan pitää osakkeiden luovutettavuutta, yhtiön toiminnan tarkoitusta, enemmistöpäätöksentekoa, osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta sekä johdon tehtävää koskevia periaatteita. Osakassopimus on hyödyksi vain, jos se on laadittu huolella. Sopimukseen mahdollisesti jääneet aukot, unohdukset, epämääräisyydet ja muut puutteet voivat johtaa siihen, ettei sopimuksesta ole niiden osalta hyötyä. Pahimmillaan osakassopimus voi tällöin olla jopa haitaksi, jos sitä tulkitaan tarkoitushakuisen väärin. Kuitenkin osakassopimuksen laatiminen kannattaa koska osakassopimuksella voidaan sopia tehokkaasti osakkeenomistajien välisistä suhteista yhtiöjärjestystä tehokkaammin ja joustavammin. Jos osakassopimus ja yhtiöjärjestys on laadittu ajatuksella toisiaan tukien, muodostavat ne menestyksekkään yhtiön kulmakiven. Kaikkiin osakassopimuksen laadintaan ja tulkintaan liittyvissä kysymyksissä lakipuhelimemme vastaa asiantuntevasti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa