Minilex - Lakipuhelin

Osakkeiden myynti osakassopimuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakassopimuksessa on tavallista sopia osakkeiden vaihdannassa sovellettavista säännöistä, joilla joko rajoitetaan osakkeiden siirtomahdollisuutta tai asetetaan osakkeiden luovutus ehdolliseksi. Toisaalta osakassopimuksessa voidaan sopimusvapauden vuoksi jopa kieltää osakkeiden luovutus ja myynti eteenpäin. Erityisesti osakassopimukseen otetaan juuri osakkeen myyntiä kontrolloivia ehtoja.

Osakkeenomistajalle osakkeiden myynti tulee ajankohtaiseksi silloin, kun hän haluaa irtautua yhtiöstä tai realisoida osakeomistustaan. Suurissa listatuissa yhtiöissä osakkeiden myynti ja muut transaktiot ovat helppoja, sillä osakkeille on oma kauppapaikkansa, eikä osakkeisiin liity kovin usein luovutusrajoituksia osakassopimuksen perusteella. Sen sijaan pienissä listaamattomissa yhtiöissä, joissa on vain muutama yrittäjäosakas ja mahdollinen ulkopuolinen sijoittaja, osakkeille voi olla vaikeaa löytää hyvää ostajaa sopivaan hintaan, ja siten, että se olisi muille yhtiöön jäljelle jääneille osakkeenomistajille kohtuullista. Pienissä yhtiöissä yksittäisen yrittäjäosakkaan merkitys yhtiölle voi nimittäin piillä juuri hänen tietotaidossaan ja yhtiön eteen tekemässään työssä.

Listaamattomien yhtiöiden osakassopimukseen onkin siksi tavanomaista ottaa tiettyjä osakkeiden realisoimiseen vaikuttavia lausekkeita. Yleisimpiä luovutusoikeutta rajoittavia lausekkeita ovat suostumus- ja lunastuslausekkeet, jotka ovat myös ainoat mahdolliset keinot rajoittaa osakkeiden vaihdantaa yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Yksinkertaistetusti esitettynä lunastuslausekkeella asetetaan yleensä yhtiölle tai joillekin osakkeenomistajille oikeus lunastaa osakkeita myyvän osakkeenomistajan osakkeet osakassopimuksessa määriteltyyn hintaan ennen kuin ne voidaan myydä ulkopuoliselle. Suostumuslauseke puolestaan kuvastaa nimensä mukaisesti osakkeiden myynnin edellyttämää suostumusta osakassopimuksen muilta osapuolilta.

Tavanomaisia osakkeiden myyntioikeuteen vaikuttavia osakassopimuslausekkeita ovat myös myötämyyntioikeus ja -velvollisuus. Myötämyyntioikeudella tarkoitetaan vähemmistöosakkeenomistajien oikeutta myydä osakkeensa samoilla ehdoilla kuin suurosakas silloin, kun suurosakas myy osakkeitaan. Tämänkaltainen ehto takaa vähemmistöosakkeenomistajalle paremman hinnan osakkeista verrattuna siihen, jos hän myisi osakkeitaan ilman suurosakkaan neuvotteluvoimaa. Myötämyyntivelvollisuudella tarkoitetaan varsinkin pääomasijoittajien osakassopimuksiin tavanomaisesti liitettyä lauseketta, jonka mukaan muut osakkeenomistajat ovat velvoitettuja myymään osakkeensa pääomasijoittajan mukana.  

Osakkeiden myyntiin liittyvät ehdot ovatkin yksi tärkeimmistä osakassopimuksessa sovittavista seikoista. Harkitusti laaditut osakkeiden vaihdantaan liittyvät osakassopimusehdot vakauttavat yhtiön hallinnointia ja luovat luottamusta osakkeenomistajien välille. Ne myös ennaltaehkäisevät riitoja ja niistä syntyviä kustannuksia, minkä vuoksi myyntilausekkeiden suunnittelussa kannattaa ehdottomasti käyttää lakimiestä apuna.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]