Minilex - Lakipuhelin

Osakassopimuksen laatiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakassopimuksen laatiminen on järkevää kaikissa tilanteissa ja kaiken suuruisten osakeomistusten näkökulmasta. Osakassopimus kannattaa yleensä laatia, kun osakeyhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja. Osakassopimusten sisältö voi vaihdella hyvin paljon riippuen yhtiöstä. Esimerkiksi osakassopimuksella perheyhtiössä voi olla hyvin erilaisia tavoitteita kuin yrittäjäkumppaneiden kesken tehdyllä osakassopimuksella. Osakassopimus solmitaan kun koetaan, ettei osakkeenomistajien keskinäisiä suhteita, heidän suhdettaan yhtiöön tai yhtiön toimintaa ole mahdollista järjestää toivotusti vain osakeyhtiölakiin ja yhtiöjärjestykseen nojautuen. Ilman osakassopimusta yhtiökumppanisi voi perustaa uuden samaa liiketoimintaa harjoittavan yrityksen tai antaa yrityksesi luottamuksellista tietoa toiselle yritykselle ilman sanktioita. Tyypillisesti osakassopimus solmitaan yrityksen alkuvaiheessa, mutta tämän voi laatia myöhemminkin osakasmäärän kasvaessa yrityksessä. Osakassopimus voidaan tehdä vapaamuotoisesti eikä sen sisällöstä ole määräyksiä lainsäädännössä, mutta sopimuksen laatimiseen on perehdyttävä huolellisesti ja harkiten, sillä huonosti laadittu sopimus johtaa helposti erimielisyyksiin.

Sopimus on järkevintä laatia kirjallisesti, jotta vältytään erimielisyyksiltä siitä, mitä tosiasiassa on sovittu, vapaamuotoisuudesta huolimatta. Osakassopimuksen laatimisessa tulee muistaa tarkistaa ja täyttää sopimus huolellisesti sekä muistaa päivätä sopimus ennen sopimuksen allekirjoituksia. Myös henkilöiden nimenkirjoitusoikeus kannattaa varmistaa ennen sopimuksen laatimista. Arkistointi sopimuksen allekirjoituksen jälkeen on tärkeää muistaa, koska itse sopimusta ei välttämättä tarvita heti laatimisen jälkeen. Sopimukseen kannattaa sisällyttää esimerkiksi sopimuksen päämäärä ja tavoitteet, yhtiön hallinto ja päämäärä tavoitteet tulevaisuudessa sekä päätöksenteosta yrityksessä, uusien osakkaiden liittymisestä yritykseen ja osingonjaosta. Muita tärkeitä asioita osakassopimuksessa ovat salassapito sekä kilpailunrajoitukset. Hyvin laaditun osakassopimuksen hyödyt heijastuvat koko yritystoimintaan. Osakassopimusta kannattaa myös päivittää yhtiön tilanteen muuttuessa ja osakasmäärän kasvaessa. Osakassopimusta laadittaessa tulee ottaa huomioon osakeyhtiölaki, jotta sopimusta laadittaessa ei tule sovittua sellaista joka ei ole osakeyhtiölain mukaan mahdollista ja täten sopimus olisi pätemätön. Osakassopimuksien laatimista koskevissa kysymyksissä kannattaa käyttää juridista apua. Lakipuhelimemme auttaa kaikissa osakassopimuksia koskevissa kysymyksissänne.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]