Minilex - Lakipuhelin

Työrikokset: Työsopimuslakirikkomus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsopimuslakirikkomukseksi luetaan rikkomukset, joista on säännelty työsopimuslaissa. Koska vankeusrangaistusuhan alaisista työrikoksista säädellään rikoslaissa, voidaan siten työsopimuslakirikkomuksista tuomita enintään sakkorangaistus. Työsopimuslakirikkomuksesta voidaan tuomita työnantaja tai tämän edustaja, joka on rikkonut eräitä työsopimuslain määräyksiä joko tahallisesti tai huolimattomuudesta. Mikäli epäilet työsopimuslakirikkomusta, on hyvä olla yhteydessä lakimieheen.

Ensinnäkin kuittausoikeuden rajoituksen rikkominen on työsopimuslakirikkomus. Kuittausoikeuden rajoituksella tarkoitetaan työnantajan velvollisuutta olla kuittaamatta työntekijän palkkasaamista vastasaatavalla siitä osuudesta, joka on jätettävä ulosmittaamatta. Työsopimuslakirikkomus on kyseessä myös silloin, jos työnantaja jättää antamatta työntekijälle kirjallisen selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista tai muuten rikkoo tätä velvollisuutta.

Työnantaja voi syyllistyä työsopimuslakirikkomukseen myös, jos hän ei noudata velvollisuuksiaan työtodistuksen antamisen suhteen. Työnantaja voikin joutua sakkorangaistukseen esimerkiksi silloin, kun tämä on laittanut työtodistukseen merkinnän työsuhteen päättymissyystä tai arvion työntekijän työtaidoista ilman työntekijän nimenomaista pyyntöä näistä ja kyseinen merkintä on työntekijälle haitallinen. Myös työtodistuksen antamatta jättäminen voi aiheuttaa työnantajalle sakkorangaistuksen. Samoin palkkalaskelman antamatta jättäminen aiheuttaa työsopimuslakirikkomuksen.

Työntekijöiden kokoontumisoikeuden laiminlyönti voi myös aiheuttaa työsopimuslakirikkomuksen. On kuitenkin huomattava, että kokoontuminen ei saa aiheuttaa haittaa työnantajalle ja sen on tapahduttava tauoilla tai työajan ulkopuolella. Työnantaja voi syyllistyä työsopimuslakirikkomukseen myös silloin, jos hän laiminlyö velvollisuuksiaan pitää työsopimuslaki ja työnantajaa sitova yleissitova työehtosopimus työntekijöiden nähtävillä. Nähtävillä pitäminen voi tapahtua esimerkiksi yleisellä ilmoitustaululla tai sähköisessä muodossa internet-sivustoilla, jonne jokaisella työntekijällä on pääsymahdollisuus.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa