Minilex - Lakipuhelin

Yrityksen tasa-arvosuunnitelman malli

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laissa miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta on asetettu velvollisuuksia tasa-arvon edistämiseksi. Keskeinen taho, jolle tämä velvollisuus on asetettu, ovat kaikki työnantajat. Tämä artikkeli esittelee mallin, jonka mukaan tasa-arvosuunnitelma voidaan laatia yrityksissä. Tasa-arvosuunnitelman laatimista edellytetään vain niiltä työnantajilta, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Laissa miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta on myös asetettu ne vaatimukset, jotka tasa-arvosuunnitelmaan tulee täyttää. Tämän lain mukaan tasa-arvosuunnitelman, joka laaditaan joka toinen vuosi, tulee sisältää:

  1. selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä koko henkilöstöä koskeva palkkakartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista;
  2. käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi;
  3. arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.

Laadittavan palkkakartoituksen tarkoituksena on selvittää, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Suunnitelmaan kuuluva palkkakartoitus voidaan paikallisesti sopia tehtäväksi vähintään joka kolmas vuosi, jos tasa-arvosuunnitelma muilta osin tehdään vuosittain.

Tasa-arvolain esitöiden mukaan tasa-arvon saavuttamiseksi tarkoitettuja edistämistoimia voivat olla esimerkiksi hyviin käytäntöihin perustuvien menettelytapojen vakiinnuttaminen syrjintäepäilyjä käsiteltäessä sekä yhdenvertaisuusasioiden esille ottaminen työntekijöiden perehdytyksessä, koulutuksessa ja työyhteisön kehittämisessä. Näitä toimenpiteitä ei kuitenkaan ole tarkemmin säännelty, mutta niiden tulisi olla tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Yhdenvertaisuussuunnitelma voidaan myös laatia erikseen tai se voidaan sisällyttää muuhun työpaikalla laadittavaan suunnitelmaan. Esimerkkinä tällaisesta muusta suunnitelmasta, jonka yhteyteen tasa-arvosuunnitelma voidaan yhdistää, on työturvallisuuslain mukainen työsuojelun toimintaohjelma.

Tämän lisäksi tasa-arvosuunnitelmasta ja sen päivittämisestä on tiedotettava henkilöstölle. Tiedottamisen tapaa ei ole yksityiskohtaisemmin säännelty. Työnantajan vastuulla on, että henkilöstö todella saa tiedon tasa-arvosuunnitelmasta ja sen päivittämisestä. Tämän lisäksi suunnitelman tulee olla henkilöstön saatavissa. 

Henkilötahot, joiden kanssa yhteistyössä tasa-arvosuunnitelma tulee laatia ovat luottamusmies, luottamusvaltuutettu, työsuojeluvaltuutettu tai muut henkilöstön nimeämät edustajat. Tätä laissa esiintyvää luetteloa henkilöistä ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi. Henkilö, joka osallistuu tasa-arvosuunnitelman laatimiseen, voi olla henkilöstön muuten nimeämä, eikä tältä henkilöltä edellytetä tiettyä asemaa kyseisessä yrityksessä. Näillä edustajilla on oltava riittävät osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet suunnitelmaa laadittaessa. Heidän osallistumisensa suunnitelman laatimiseen ei siis saa jäädä vain muodolliseksi, pelkkä näiden henkilöiden läsnäolo suunnitelmaa laadittaessa ei ole riittävää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]