Minilex - Lakipuhelin

Yhdenvertaisuus ja tasa arvosuunnitelma

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tasa-arvolaki edellyttää työnantajaa toteuttamaan tasa-arvoa edistäviä toimia vuosittain laadittavan tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. Tasa-arvosuunnitelma koskee erityisesti palkkausta ja muita työsuhteen ehtoja. Tasa-arvosuunnitelma on laadittava, mikäli työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Tasa-arvosuunnitelma on mahdollista sisällyttää esimerkiksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan. Suunnitelma täytyy laatia henkilöstön edustajien kanssa. Lisäksi jos tasa-arvosuunnitelma on tarkoitus sisällyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan, tulee työnantajan neuvotella työntekijöiden kanssa noudattaen yhteistoimintalakia.

Lain mukaan tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää ensinnäkin selvityksen työpaikan tasa-arvotilanteesta ja selvityksen osana tulee olla erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista. Suunnitelman tulee myös sisältää käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Lisäksi tulee laatia arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista. Suunnitelmasta ja sen päivittämisestä on tiedotettava henkilöstölle. Poikkeuksellisesti on myös mahdollista sopia paikallisesti palkkakartoituksen tekemisestä joka kolmas vuosi, jos tasa-arvosuunnitelma muilta osin tehdään vuosittain.

Palkkakartoituksen tarkoituksena on selvittää, ettei saman työnantajan palveluksessa samaa tai samanarvoista työtä tekevien miesten ja naisten välillä ole perusteettomia eroja. Palkkakartoitus tulee kuitenkin laatia siten, etteivät yksittäisten henkilöiden palkat käy ilmi. Laatiminen tulisi tehdä niin, että palkat ilmenisivät siitä vaativuustasoittain tai tehtäväryhmittäin. Mikäli kartoitus kuitenkin paljastaa selkeitä eroja, työnantajan on selvitettävä palkkaerojen syitä ja perusteita. Erot palkkojen välillä ei vielä automaattisesti kuitenkaan tarkoita, että kyseessä olisi palkkasyrjintä. Palkkaerojen perusteena voivat olla esimerkiksi erot tehtävien vaativuudessa ja henkilökohtaisissa suorituksissa. Työnantajan on myös ryhdyttävä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin, jos palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]