Minilex - Lakipuhelin

Tasa-arvosuunnitelman laatimisvelvollisuus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Työnantajat, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, tulee vuosittain laatia niin sanottu tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa, jonka työnantaja laatii yhdessä henkilöstön edustajien kanssa ja jonka mukaisesti työnantaja toteuttaa tasa-arvoa. Tasa-arvosuunnitelma voidaan sisällyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan.

Tasa-arvosuunnitelma on siis laadittava yhteistyössä luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun tai muiden henkilöstön nimeämien edustajien kanssa. Henkilöstön edustajilla on oltava riittävät osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet suunnitelmaa laadittaessa. Tasa-arvosuunnitelmasta ja sen päivittämisestä on lisäksi tiedotettava henkilöstölle.

Tasa-arvosuunnitelma sisältää selvityksen muun muassa työpaikan tasa-arvotilanteesta, sukupuolten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä palkoista ja palkkaeroista. Lisäksi suunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet, jotka edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa ja joiden avulla palkat olisivat tasa-arvoisia. Kolmanneksi tasa-arvosuunnitelmassa on arvioitava niiden toimenpiteiden toteutumista, jotka ovat kuuluneet aiempina vuosina laadittuihin tasa-arvosuunnitelmiin. Lisätietoja tasa-arvosuunnitelmasta voit kysellä lakimiehiltämme.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa