Minilex - Lakipuhelin

Tasa-arvosuunnitelman palkkavertailu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yritysten, jotka kuuluvat tasa-arvosuunnitelman laatimisvelvollisuuden piiriin, tulee laatia palkkavertailu osana tasa-arvosuunnitelmaa. Tämän palkkakartoituksen tehtävä on selvittää, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Samanarvoisella työllä tarkoitetaan työtä, jota on pidettävä yhtä vaativana kuin toista työtä. Palkkakartoituksen yhteydessä on myös luontevaa laatia erittely miesten ja naisten sijoittumista eri tehtäviin työpaikalla. Tätä erittelyä edellytetään myös osana selvitystä työpaikan tasa-arvotilanteesta.

Jos palkkakartoituksen vaativuus- tai tehtäväryhmittäinen taikka muulla perusteella muodostettujen ryhmien tarkastelu tuo esiin selkeitä eroja naisten ja miesten palkkojen välillä, työnantajan on selvitettävä palkkaerojen syitä ja perusteita. Jos työpaikalla on käytössä palkkausjärjestelmiä, joissa palkat muodostuvat palkanosista, esiin tulleiden erojen syiden selvittämiseksi tarkastellaan keskeisimpiä palkanosia. Eri työntekijöiden todelliset ansiot voivat erota merkittävästikin erilaisten lisien takia. Myös nämä lisät voidaan ottaa tarkastelun kohteeksi, jos ne muodostavat merkittävän osan työntekijän ansioista. Tasa-arvolain esitöissä korostettiin palkkausjärjestelmän avoimuuden ja selkeyden tärkeyttä, jotta työntekijät voivat tietää palkkansa määräytymisen perusteet. Kun nämä perusteet ovat yleisesti tiedossa, on tämä omiaan hälventämään epäilyjä epäasiallisesta toiminnasta työantajan taholta.

Työnantajan menettelyn katsotaan olevan kiellettyä syrjintää, jos työnantaja soveltaa palkka- tai muita palvelussuhteen ehtoja siten, että työntekijä tai työntekijät joutuvat sukupuolen perusteella epäedullisempaan asemaan kuin muut samassa tai samanarvoisessa työssä oleva työntekijä tai työntekijät. Kiellettyä syrjintää ei ole työtehtävien väliset palkkaerot itsessään. Työtehtävien välillä edellytetään tällöin todellisesta eroavaisuutta, vaativammasta työstä on perusteltua maksaa suurempaa korvausta. Tehtäessä arviota työn vaativuudesta tulee kiinnittää huomiota muun muassa työn edellyttämään osaamiseen, työn vastuullisuuteen, kuormitukseen ja työoloihin.

Jos palkkakartoituksessa tulee ilmi palkkaeroja sukupuolien välillä ja näille palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä, työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Hyväksyttävänä syinä näihin palkkaeroihin voivat olla esimerkiksi tehtävien vaativuuteen, henkilökohtaiseen suoritukseen, pidempään työkokemukseen, erityisvastuuseen, epämukaviin työaikoihin, työntekijän monikäyttöisyyteen tai työolosuhteisiin liittyvät syyt.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]