Minilex - Lakipuhelin

Työrikokset: Työaikasuojelurikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työaikasuojelurikoksella tarkoitetaan menettelyä, joka on työntekijän vahingoksi. Tällaisena menettelynä voidaan pitää esimerkiksi työaika- ja vuosilomakirjanpidon laiminlyöntiä. Myös työaika- ja vuosilomakirjanpidon muuttaminen, väärin pitäminen, hävittäminen, kätkeminen tai muutoin lukukyvyttömäksi tekeminen voidaan katsoa työaikasuojelurikokseksi. Työaikarikoksesta rangaistaan tahallisena tai törkeästä huolimattomuudesta tehtynä.

Työaikasuojelurikoksena voidaan pitää myös sitä, jos työnantaja menettelee tavalla, joka on säädetty rangaistuksen alaiseksi toiminnaksi työaika- tai vuosilomalainsäädännössä. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että työnantaja on jatkanut virheellistä toimintaansa työsuojeluviranomaisen kehotuksesta, määräyksestä tai kiellosta huolimatta.

Työaikasuojelurikoksesta voidaan tuomita työnantaja tai tämän edustaja sakkorangaistukseen tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Työaikasuojelurikosten epäilytilanteissa on hyvä olla yhteydessä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa