Minilex - Lakipuhelin

Työrikokset: Työaikarikkomus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Työaikarikkomuksesta voidaan tuomita työnantaja tai tämän edustaja, mutta se edellyttää tahallista tai huolimatonta menettelyä työaikalain määräysten suhteen. Työaikarikkomuksella tarkoitetaan työaikalain määräyksien rikkomista, lukuun ottamatta maksuvelvollisuutta, sopimista, oikeustoimen muotoa, työaikakirjanpitoa tai nähtävänä pitoa koskevia säännöksiä.

Työnantajan tai tämän edustajan menettelystä tuomitaan sakkorangaistukseen se, jonka velvollisuuksien vastainen teko tai laiminlyönti on. Tätä arvioitaessa on otettava huomioon asianomaisen asema, hänen tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa laatu ja laajuus sekä muutenkin hänen osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen.

Toisaalta työaikarikkomuksesta voidaan tuomita myös moottoriajoneuvon kuljettaja, jos tämä on laiminlyönyt velvollisuuksiaan ajopäiväkirjan mukana pidosta tai täyttämisestä.

Työaikarikkomus on työaikasuojelurikosta lievempi teko, koska työaikarikkomuksesta voidaan tuomita enintään sakkorangaistukseen. Työaikarikkomuksen epäilytilanteessa on kuitenkin hyvä olla yhteydessä lakimieheen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa