Minilex - Lakipuhelin

Työntekijä osakassopimuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakassopimuksen tarkoituksena on sopia yhtiöjärjestystä käytännönläheisemmin yhtiön toiminnasta ja hallinnoinnista sekä osakkaiden välisistä suhteista, oikeuksista ja velvollisuuksista. Onkin varsin tavallista, että osakassopimuksella sovitaan siihen sitoutuneiden osakkaiden työskentelystä ja työtehtävistä yhtiössä. Erityisesti pienissä ja keskisuurissa yhtiöissä yhtiön osakkaiden suhde yhtiöön ei rajoitu pelkästään osakkeenomistukseen, vaan osakkaat käytännössä myös työskentelevät yhtiölle ja sen lukuun. Täten useimmissa pienissä ja keskisuurissa yhtiöissä ei voida vetää selkeää linjaa työntekijöiden ja osakkeenomistajien välille. Työnteko yhtiön hyväksi ei kuitenkaan välttämättä edellytä, että työntekijäosakas olisi nimenomaisesti työsuhteessa yhtiöön.

Toisaalta eräiden yhtiöiden toiminta perustuu siihen, että niiden osakkaat luovuttavat osakassopimuksella sovitulla tavalla asiantuntemuksensa yhtiön käyttöön ja sitoutuvat tekemään työtä yhtiön hyväksi. Tällaisia yhtiöitä ovat tavanomaisesti esimerkiksi konsultti- ja asianajotoimistot.

On kuitenkin tärkeää huomata, etteivät oman asiantuntemuksensa luovuttaminen tai työn tekeminen tee yhtiön osakkaasta välttämättä sen työntekijää työoikeudellisessa mielessä. Edes nimenomainen sopiminen työskentelystä ei tee yhtiön osakkaasta työntekijää, sillä työnantajan ja työntekijän välille muodostuu työsuhde vain ja ainoastaan laissa määriteltyjen edellytysten täytyttyä. Laissa määritellyt edellytykset liittyvät erityisesti työskentelyn itsenäisyyden asteeseen ja työn tuloksen sekä liiketoiminnasta koituvan riskin jakautumiseen.

Toisaalta voidaan kysyä, minkälainen merkitys erottelulla työntekijän ja osakkaan välillä on? Erityisesti kun osakassopimuksella on mahdollista ja käytännössä varsin yleistä sopia osakkaan työnteosta yhtiön lukuun. Työlainsäädännössä on juuri tästä syystä määrätty työntekijän pakottavista oikeuksista, jotka rajoittavat muun muassa hänen kelpoisuuttaan sitoutua tiettyihin osakassopimuksen ehtoihin. Työntekijästatus perustuu siihen, että henkilöllä ei ole aitoa sanansijaa yhtiössä. Tästä syystä on myös kohtuullista rajoittaa lainsäädännöllä hänen kannettavakseen koituvaa riskiä.  

Toisaalta on huomattava, että pelkkä yhtiön osakkaan nimeäminen työntekijäksi ei vapauta häntä tai hänen yhtiötään työoikeudellisista pakottavista säännöistä. Työntekijäosakkaan oikeudellisen aseman havainnollistamiseen ei ole yksinkertaista ohjenuoraa, minkä vuoksi se vaatii aina tapauskohtaista työoikeuden ammattilaisen tekemää kokonaisarviointia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa