Minilex - Lakipuhelin

Rikesakko ja tilanteet sen määräämiseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikesakko on kiinteähintainen sakko, jonka poliisi tai muu liikenteen valvoja määrää eräiden helposti todettavien ja määriteltävien vähäisten liikennerikkomusten osalta. Mikäli asianosainen on osoittanut piittaamattomuutta tai välinpitämättömyyttä tieliikennesäännöksiä ja määräyksiä kohtaan tai rikkomus on ollut omiaan aiheuttamaan muunlaista kuin vähäisenä pidettävää vaaraa tai haittaa, ei rikesakkoa voida kuitenkaan määrätä. Tällöin tulee määrätä astetta kovempi rangaistus eli sakko.

Rikesakon suuruus esimerkiksi nopeusrajoituksen rikkomisesta riippuu sekä nopeuden ylityksen suuruudesta että tekopaikasta. Pienin rikesakon määrä on tällä hetkellä (joulukuu 2015) 20 euroa. Se määrätään yleisesti jalankulkurikkomuksista. Suurin rikesakko taas on 200 euroa, ja se määrätään nopeusrajoituksen rikkomisesta, kun suurin sallittu nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa ja suurimman sallitun nopeuden ylitys on vähintään 15 kilometriä tunnissa ja enintään 20 kilometriä tunnissa tai kun suurin sallittu nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa ja ylitys on 15 kilometriä tunnissa ja enintään 20 kilometriä tunnissa.

Poliisi tai muu liikenteen valvoja antaa rikesakkomääräyksen yleensä heti tiedoksi liikennemääräysten rikkojalle. Ennen rikesakkomääräyksen antamista on rikkomuksesta epäiltyä kuitenkin kuultava. Määräyksen tulee sisältää rikkojaa koskevat henkilötiedot, rikkomuksen tekoaika- ja paikka, rikkomuksen laatu, rikesakon määrä sekä määräyksen perustana olevat lainkohdat. Rikesakkomääräys on myös sen antajan allekirjoitettava. Jos rikkomuksesta epäillylle ei voida määrä rikesakkoa, vaan ankarampaa rangaistusmuotoa on käytettävä, tulee epäillylle ilmoittaa syy tähän. Rikesakkomääräykseen tulee sisältyä ohjeet siitä, miten asianomaisen tulee menetellä, jos hän tahtoo saattaa rikkomuksen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa