Minilex - Lakipuhelin

Rakennetun viljelmän ja maatalousmaan vuokra

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rakennetun viljelmän ja maatalousmaan vuokrasuhteista on kyse silloin, kun maa-alue annetaan vuokralle käytettäväksi pääasiallisesti maatalouden harjoittamiseen. Se kummasta vuokrasuhteesta on kyse, riippuu siitä sijaitseeko vuokra-alueella rakennuksia sekä millaisia nämä rakennukset ovat.

Jos vuokralle annetaan viljelmä jolla sijaitsevat valmiiksi maataloustoimintaan tarvittavat asuin- ja maatalousrakennukset, kyseessä on rakennetun viljelmän vuokrasuhde. Tällainen viljelmä voidaan vuokrata määräajaksi, enintään 25 vuodeksi. Tässä vuokratyypissä rakennusten omistusoikeus säilyy vuokranantajalla vuokralaisen saadessa vain käyttöoikeuden sekä maahan että rakennuksiin.

Jos viljelmällä ei ole maatalouden harjoittamiseen tarvittavia rakennuksia ollenkaan tai ne ovat tähän tarkoitukseen riittämättömät, kyseessä on maatalousmaan vuokrasuhde. Tällainen viljelmä voidaan antaa vuokralle enintään 20 vuodeksi.

Rakennetun viljelmän ja maatalousmaan vuokraa koskevat pääasiallisesti samat lain säännökset lukuun ottamatta erilaisia vuokra-aikoja. Kuten todettu, vuokra-aluetta on käytettävä pääasiallisesti maatalouden harjoittamiseen, mutta vuokrakirjassa on mahdollista sopia myös erilaisista sivuvelvoitteista. Vuokranantaja voi esimerkiksi velvoittautua rakentamaan tai kunnostamaan vuokra-alueella olevan rakennuksen. Jos vuokranantaja laiminlyö täyttää tällaisen sopimusvelvollisuutensa kohtuullisessa ajassa ja laiminlyönti aiheuttaa vuokralaiselle vähäistä suurempaa haittaa, on vuokralainen oikeutettu irtisanomaan vuokrasopimuksen. Tämän ohella vuokralaisella voi olla oikeus vahingonkorvaukseen ja vuokranalennukseen.

Koska rakennetun viljelmän vuokrassa vuokra-alueella olleiden rakennusten omistusoikeus kuuluu vuokranantajalle, on vuokranantaja velvollinen esimerkiksi tulipalotapauksessa korjaamaan vuokra-alueen käytön kannalta tarpeellisen rakennuksen vauriot. Tämä velvollisuus on kuitenkin vain silloin, kun tuhoutuminen tai vahingoittuminen ei ole johtunut vuokralaisen tuottamuksesta tai tahallisuudesta. Mikäli vuokranantaja ei täytä tätä velvollisuuttaan, on vuokralainen oikeutettu vuokranalennukseen tai mahdollisesti vuokrasopimuksen irtisanomiseen.

Vaikka maan omistusoikeus säilyykin vuokranantajalla, on vuokralaisen mahdollista saada vuokranantajalta lupa rakentaa vuokra-alueelle. Luvan on oltava kirjallinen. Ellei muuta ole sovittu, on tällaisen rakennuksen omistusoikeus vuokralaisella. Vuokrasuhteen päättyessä vuokranantaja on velvollinen lunastamaan vuokralaisen rakentamat rakennukset, mikäli vuokralainen ei halua siirtää niitä. Jos vuokralainen on rakentanut ilman vuokranantajan antamaa lupaa, vuokranantaja on oikeutettu halutessaan lunastamaan tällaiset rakennukset itselleen ennen vuokrasuhteen päättymistä. Mikäli vuokranantaja ei niitä lunasta, vuokralaisen on siirrettävä luvatta rakentamansa rakennukset pois. Viime kädessä vuokranantajalla on oikeus myydä nämä rakennukset vuokralaisen lukuun julkisella huutokaupalla.

Vuokralainen on oikeutettu vuokrasuhteen päättyessä saamaan vuokranantajalta korvausta vuokra-alueelle tekemistään tarpeellisista ja hyödyllisistä perusparannuksista. Edellytyksenä on, että vuokranantaja on etukäteen antanut näihin toimenpiteisiin kirjallisen luvan. Samoin on vuokralainen oikeutettu korvaukseen silloin, kun hän on suorittanut vuokra-alueella kylvön, mutta vuokrasuhteen päättymisen vuoksi sato jää vuokranantajalle.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa