Minilex - Lakipuhelin

Pääomasijoittajan osakassopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääomasijoittamisella tarkoitetaan yleensä ammattimaista sijoitustoimintaa elinkaarensa alkupuolella oleviin nouseviin ja yleensä listaamattomiin yrityksiin. Pääomasijoittaja voi saada sijoitukselleen tuntuvan tuoton, mutta uuteen yhtiöön sijoittamisessa on myös omat merkittävät riskinsä. Pääomasijoittaja sitoutuukin yleensä tiiviiseen yhteistyöhön itse yrittäjän kanssa, minkä vuoksi pääomasijoittaja otetaan yleensä mukaan merkittävimpien osakkeenomistajien osakassopimukseen.

Kansainvälisesti pääomasijoittaminen järjestetään yleisesti useampiportaisen menettelyn kautta, jossa vastuuta ja riskiä jaetaan erilaisten yhtiöketjutusten muodossa. Suomessa on sen sijaan yleisempää sitouttaa pääomasijoittaja yhtiöön osakassopimuksella.

Pääomasijoittajan osakassopimuksella sovitaan sijoituksen keskeisistä ehdoista, kuten pääomasijoittajan osakeosuudesta ja määräysasemasta. Lisäksi pääomasijoittaja haluaa yleensä sopia esimerkiksi yhtiön strategiasta, yhtiön tekemien sopimusten jatkamisesta ja yhtiön työsopimusten uusimisesta. Erityisesti pääomasijoittajaa kiinnostaa se, kuinka suuren osan hän saa yhtiöstä, sillä tämä vaikuttaa konkreettisesti hänen sananvaltaansa yhtiössä. Siitä huolimatta osakassopimuksella voidaan sopia, ja tavanomaisesti sovitaankin, pääomasijoittajan osakeosuuden edellyttämää edullisemmista ehdoista, jotka liittyvät yhtiön osakekannan hallinnointiin ja realisointiin.

Yleensä pääomasijoittaja haluaa osakassopimuksella itselleen sopivan kontrollin sijoitusyhtiönsä asioista. Pääomasijoittaja haluaa konkreettista valtaa varautuakseen siihen, että yrityksen toimintaan tulisi puuttua sen liikevaihdon kasvattamiseksi. Yleensä tämä tosin järjestetään jo alun alkaen siten, että pääomasijoittaja tulee yhtiöön vähemmistöosakkeenomistajaksi, jotta yrittäjäosakkailla säilyy kannustin kehittää yhtiötä. Toisaalta pääomasijoittaja myös haluaa, että yhtiön yrittäjät voivat käyttää asiantuntemustaan parhaalla mahdollisella tavalla hyväksi yhtiön liiketoiminnan kasvattamiseksi.

Pääomasijoittaminen voi olla elinehto yritykselle, joka tarvitsee toimintansa aloittamiseen pääomaa, muttei saa sitä sijoituslaitosten kautta tarvittavien vakuuksien puuttumisen vuoksi. Pääomasijoittajan oikeanlainen integroiminen yhtiön osakassopimukseen selkeyttää yhtiön toimintaa ja henkilöiden rooleja sen hallinnoimisessa. Pääomasijoittajalle ei kuitenkaan kannata antaa täyttä vetovastuuta yhtiöstä, sillä useimmiten alkuperäiset yrittäjäosakkaat tietävät, kuinka liiketoimintaa tulisi kehittää. Tästä syystä pääomasijoittajan liittämisessä osakassopimukseen kannattaa hyödyntää osaavan lakimiehen apua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa