Minilex - Lakipuhelin

Osakassopimus ja työsopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakassopimuksen tavoitteena on sopia yhtiön toiminnasta ja hallinnoinnista sekä osakkaiden välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Varsinkin pienissä ja keskisuurissa yhtiöissä osakkeenomistajilla voi olla myös erinäisiä työvelvoitteita yhtiön lukuun. Tästä syystä osakassopimuksissa onkin varsin tavanomaista sopia yhtiössä suoritettavan työskentelyn järjestelystä, kuten myös työntekijäosakkaiden työsopimuksissa käytettävistä ehdoista.

Nimenomainen sopiminen työtehtävistä ei kuitenkaan tee osakkeenomistajien sopimuksista työsopimuksia työoikeudellisessa mielessä, sillä työsopimuksen käsitettä käytetään kuvaamaan sellaista oikeussuhdetta, joka syntyy rooliensa vuoksi selkeästi tunnistettavien työnantajan ja työntekijän välille. Tällaista tahojen välistä yhteistyömekanismia kutsutaan työsuhteeksi. Jos työntekijäosakkaalla ei ole aitoa mahdollisuutta vaikuttaa työtehtäviinsä eikä hän kanna liiketoiminnasta aiheutuvaa riskiä, voidaan häntä kutsua työntekijäksi. Aito työsuhteen määrittyminen edellyttää sitä, että tilanne vastaa kokonaisarvioinnissa laissa säädettyjä vaatimuksia. Tämä ei toisaalta estä sitä, etteikö yhtiön osakkeita omistava henkilö voisi solmia työsopimusta yhtiön kanssa.

On vaikeaa antaa tarkkaa rajaa sellaiselle osakkeiden omistusosuudelle, jonka ylittämällä henkilöllä olisi tarpeeksi määräysvaltaa yhtiössä, jotta hänen ja yhtiön välillä ei voisi olla työsopimukseen perustuvaa työsuhdetta. Varmaksi rajaksi voidaan ainoastaan määrittää osake-enemmistö kaikista osakkeista, sillä silloin osakkeenomistajalla on aito määräysvalta yhtiössä. Toisaalta osakassopimuksessa voidaan esimerkiksi määritellä raja, jonka perusteella yhtiön osakkeenomistajat on jaettavissa osakkeiden omistusosuuden perusteella työsopimuksenalaisiin ja muihin osakkeenomistajiin.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että osakassopimuksella on varsin käytännöllistä sopia yhtiön osakkeenomistajien työpanoksesta ja työtehtävistä yhtiössä. Jos osakkeenomistajien kanssa solmitaan tämän lisäksi erilliset (työ)sopimukset, joissa määritellään esimerkiksi työajat ja työn raportointivelvollisuus yhtiölle tai sen edustajalle, voidaan tätä kutsua työsuhteeksi, johon soveltuvat työlainsäädännön säännöt.

Käytännössä yhtiön kasvaessa tai toiminnan muuttuessa on varsin tavanomaista, että myös yhtiön osakkeenomistajien roolit muuttuvat. Tästä syystä on tärkeää sopia nimenomaisista työsopimuksista niiden osakkeenomistajien kanssa, jotka ovat yhtiön toiminnassa mukana vain työpanoksellaan. Tällaisen toiminnan tunnistamisessa ja sopimusehtojen laatimisessa kannattaa yleensä konsultoida lakimiestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa