Minilex - Lakipuhelin

Osakassopimuksen suhde yhtiöjärjestykseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakassopimus ja yhtiöjärjestys muodostavat yhdessä Suomen lainsäädännön kanssa sopimukset, jotka määrittävät kyseessä olevan yhtiön säännöt ja sen toiminnan. Ero näiden sopimuskokonaisuuksien kesken on välillä vaikea ymmärtää, sillä osakassopimus ja yhtiöjärjestys voidaan solmia tukemaan toisiaan tai jopa yhdeksi sopimuskokonaisuudeksi. Tärkein kokonaisuus on ymmärtää, että ne toimivat useimmiten yhdessä ja muodostavat menestyksekkään yhtiön selkärangan. Osakassopimus tai sen osa voidaan myös ottaa osaksi yhtiöjärjestystä. Asiakirjojen julkisuus on käytännössä suurin ero yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen välillä. Yhtiöjärjestys on nimittäin poikkeuksetta julkinen ja kaikkien saatavilla oleva asiakirja (yhtiöjärjestys tulee rekisteröidä kaupparekisteriin), kun taas jo osakassopimuksen olemassaolo voi olla vain kahden pääosakkeenomistajan tiedossa. Julkisuuden vuoksi yhtiöjärjestyksessä myös käsitellään erilaisia asioita osakassopimukseen verrattuna, ja siihen voidaankin liittää asioita joita ei välttämättä haluta yleiseen julkiseen tietoon. Lisäksi näillä sopimuksilla on myös selkeästi erilaiset käyttötarkoitukset. Osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestys on lain mukaan tehtävä aina, kun taas osakassopimus ei ole pakollinen yritykselle. Osakassopimus kannattaa kuitenkin solmia, jos yrityksessä on enemmän kuin yksi osakas riitatilanteiden varalta.

 

Osakeyhtiölain säännökset ovat hyvin yleisiä, eivätkä yksistään usein riitä sääntelemään kaikkia osakkaiden välisiä tai yhtiön hallintoa koskevia asioita, varsinkaan pienessä osakeyhtiössä. Molemmat, yhtiöjärjestys ja osakassopimus toimivat tällöin osakeyhtiölakia täydentävästi. Merkittävä ero yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen välillä on myös sopimusten sitovuus. Koska osakassopimus on yhtiön osakkaiden välinen sopimus, sitoo se sopimuksen osapuolia. Yhtiöjärjestys sitoo taas Osakeyhtiölain mukaan kaikki osakkaita. Toinen merkittävä ero näiden välillä on sanktiot jotka seuraavat osakassopimuksen tai yhtiöjärjestyksen rikkomisesta. Osakassopimuksen rikkomisesta vahingonkorvausvastuu on sopimusperusteista vahingonkorvausvastuuta. Yhtiöjärjestyksen rikkomista taas sääntelee Osakeyhtiölaki joka määrittää lain rikkomisesta aiheutuvat sanktiot. Osakassopimuksen sekä yhtiöjärjestyksen laatimisessa kannattaa aina käyttää asiantuntijan apua. Lakipuhelimemme antaa asiantuntevia neuvoja sekä osakassopimuksen että yhtiöjärjestyksen laatimisessa.

 

                

            

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa