Minilex - Lakipuhelin

Osakassopimuksen sisältö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaikka yritystoiminnassa voidaankin vedota ja ottaa suuntaviivoja sekä osakeyhtiölaista että yhtiöjärjestyksestä, tulisi osakassopimuksen sisällön määritellä esimerkiksi osakeyhtiön säännöt sekä ohjeita niitä tilanteita varten, jolloin esimerkiksi osakeyhtiölaki ei anna selkeää ratkaisua tapaukseen. Osakassopimuksen merkitys voi olla huomattava lähinnä silloin, kun osakkaita on enemmän kuin yksi. Mikäli osakeyhtiöllä on vain yksi osakas, sopimusta ei ole välttämätöntä laatia.

 

Osakassopimus on syytä laatia kirjallisesti. Osakassopimuksen sisältö voi vaihdella tapauskohtaisesti hyvinkin paljon, mutta yleensä osakassopimus sisältää ainakin seuraavaksi luetellut tiedot. Osakassopimuksessa tulee tulla ilmi mitä varten osakeyhtiö on ja mitkä ovat sen tärkeimmät tavoitteet. Sopimuksesta tulee myöskin tulla ilmi, kuinka yhtiön hallinto käytännössä järjestetään ja millaisella kokoonpanolla hallituksen kuuluu olla. Asiakirjasta tulisi myöskin ilmetä, miten uusien osakkaiden ottamisen kohdalla toimitaan ja esimerkiksi kuinka osakkeiden omistajien kesken lunastusoikeudet määräytyvät. Lisäksi on hyvä selventää sopimuksessa, millaisia velvoitteita osakkeenomistajilla on. Voidaan vaikka määrätä osakkeenomistajien taloudellisesta vastuusta sekä työntekovelvoitteista ja myöskin sanktioista, mikäli osakeyhtiön sääntöjä rikotaan tai laiminlyödään. Toisaalta myöskin voitoista ja osakkeiden arvonmäärittelystä tulee sopia. Näiden lisäksi osakassopimukseen voidaan liittää tarvittaessa ehto kilpailukiellosta sekä salassapitovelvollisuudesta. Osakassopimuksessa on tarkoituksenmukaista säätää myös irtisanomisehdoista. 

 

Asiakirjan tulee siis sisältää paljon erilaisia tietoja, mutta niistä voi olla olennaista hyötyä esimerkiksi niissä tilanteissa, jos yhtiökumppani päättää luopua osakkuudestaan tai jos muuten tulee epäselvyyttä esimerkiksi osakeyhtiön toimielinten toimintavallasta tai sen rajoituksista. Osakassopimus tulisi siis aina laatia huolellisesti ja sen sisällön tulisi olla tarkka, sillä ristiriitatilanteissa siitä voi olla merkittävää apua, koska siitä voidaan tarkastaa myöhemmin, mitä sopimuksessa olikaan tarkoitettu.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa