Minilex - Lakipuhelin

Osakassopimuksen rekisteröinti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakassopimus on se sopimusinstrumentti, jolla tyypillisesti osakkeenomistajat sopivat keskinäisistä suhteistaan ja velvollisuuksistaan sekä yhtiön hallinnosta. Toisin kuin kaikkia osakkaita sitova yhtiöjärjestys, osakassopimus sitoo vain sen osapuolia. Osakassopimus ja yhtiöjärjestys ovat toisiaan täydentäviä asiakirjoja. Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen laatimisessa kannattaakin miettiä, että miten näistä kahdesta asiakirjasta rakennetaan toimiva kokonaisuus. Osakassopimuksen ehdoilla ei voida suoraan muuttaa yhtiöjärjestyksen sisältöä. Toisaalta, vaikka osakassopimus olisi ristiriidassa yhtiöjärjestyksen kanssa, osakassopimus ei kuitenkaan muodostu merkityksettömäksi, sillä osakassopimuksella voi tästäkin huolimatta olla velvoittava sopimuksen osapuolten välisessä suhteessa. Osakassopimus on osapuolten välinen eikä sen voimaan tulemiseen tarvita viranomaistoimia. Näin useimmat osakassopimukset jäävät täysin osapuolten välisiksi. Osakassopimusta ei ole laissa erikseen säännelty mutta sitä kuitenkin koskevat yleiset sopimusoikeuden periaatteet ja esimerkiksi oikeustoimilaki. Kuten kaikki tärkeät sopimukset, myös osakassopimus kannattaa laatia kirjallisesti, vaikka sitä ei rekisteröidä kaupparekisteriin, jolloin sen sisältö ei ole samaan tapaan julkinen kuin yhtiöjärjestys. Koska osakassopimusta ei tarvitse rekisteröidä, osakassopimus on mahdollista säilyttää salaisena ja vain sopimuksen osapuolten välisenä. Osakassopimuksessa voidaan täten sopia asioista joita ei haluta julkiseksi ja muiden tietoon. Osakassopimuksella voidaan sopia yrityksen hallinnosta, osakkeiden luovutuksista, työpanoksista, kilpailukielloista jne. Siis kaikista niistä asioista, mitä ei yhtiöjärjestyksessä voi sopia. Osakassopimuksen voi kuitenkin tehdä suullisestikin mutta tämä ei ole suotavaa.

Sopimuksen laatiminen on hyvä tehdä heti ennen toiminnan käynnistämistä, sillä myöhemmin vaikeuksien kohdatessa sopimusta on vaikea saada aikaiseksi. Osakassopimus ei myöskään voi olla pakottavan lainsäädännön vastainen, kuten osakeyhtiölain sivullisia suojaavien säännöksien vastainen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa