Minilex - Lakipuhelin

Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen ero

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiöllä on kaksi tapaa sopia omistajien välisistä suhteista: yhtiöjärjestys ja osakassopimus. Ensimmäinen on pakollinen kaikissa osakeyhtiöissä ja toinen on vapaaehtoinen, osan tai kaikkien osakkaiden välinen sopimus.

 

Osakeyhtiölain mukaan jokaisella osakeyhtiöllä tulee olla yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestys on julkinen asiakirja, joten siihen ei ole syytä kirjata kaikkia asioita eikä yhtiöjärjestys aina ole riittävä yhtiön eri muutostilanteisiin.Tämän vuoksi  osakassopimuksessa voidaan sopia yhtiöjärjestystä tarkemmin erilaisista yhtiöön ja sen liiketoimintaan vaikuttavista asioista sekä yhtiön ja sen osakkaiden keskinäisistä suhteista. Osakassopimus on siten yhtiön osakkaiden keskinäinen sopimus, jolla voidaan päättää muun muassa yhtiön hallinnosta, johtamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä ja rahoittamisesta.  Ero näiden instrumenttien välillä on häilyvä, sillä osakassopimus ja yhtiöjärjestys voivat olla päällekkäisiä tai limittäisiä. Oleellista on ymmärtää, että ne toimivat useimmiten yhdessä ja muodostavat menestyksekkään yhtiön selkärangan. Osakassopimus tai sen osa voidaan myös ottaa osaksi yhtiöjärjestystä.

 

Merkittävin ero yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen välillä on kuitenkin sopimusten sitovuus. Koska osakassopimus on yhtiön osakkaiden välinen sopimus, sitoo se sopimuksen osapuolia. Yhtiöjärjestys sitoo taas osakeyhtiölain mukaan kaikki osakkaita. Toinen merkittävä ero näiden välillä on sanktiot jotka seuraavat osakassopimuksen tai yhtiöjärjestyksen rikkomisesta. Osakassopimuksen rikkomisesta vahingonkorvausvastuu on sopimusperusteista vahingonkorvausvastuuta. Yhtiöjärjestyksen rikkomista taas sääntelee osakeyhtiölaki joka määrittää lain rikkomisesta aiheutuvat sanktiot. Osakeyhtiölain 22 luvussa käsitellään osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomisesta yhtiön johtohenkilölle, osakkeenomistajalle tai puheenjohtajalle seuraavaa vastuuta. Ristiriitaisia tai päällekkäisiä ehtoja tulkitessa, pääsääntö on, että yhtiöjärjestyksen määräys saa etusijan. Usein osakassopimukseen otetaan määräys, jonka mukaan ristiriitatilanteissa tulee noudattaa osakassopimuksen määräyksiä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa