Minilex - Lakipuhelin

Muu maanvuokra ei aseta maankäytölle erityisiä vaatimuksia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Muu maanvuokra on kyseessä, kun kiinteistö tai alue annetaan vuokralle mutta vuokratun maan käytölle ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia. Laissa tällaista vuokrasuhdetta koskevat säännökset ovat väljiä, mikä mahdollistaa maankäytön monilla eri tavoilla ja eri tarkoituksiin, esimerkkinä vaikkapa kesämökin rakennuspaikkana.

Sopimus muusta maanvuokrasta voidaan tehdä joko määräaikaiseksi, kuitenkin enintään sadaksi vuodeksi, tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Mikäli määräajasta ei ole vuokrasopimuksessa mainintaa, katsotaan että sopimus on tehty toistaiseksi voimassa olevaksi. Tällöin siis vuokrasuhteen päättymisajankohtaa ei ole päätetty, vaan vuokrasuhde päättyy kun vuokrasopimus irtisanotaan tai se lakkaa olemasta voimassa.

Jos vuokrasopimus on tehty kirjallisesti, vuokraoikeus on vuokralaisen vapaasti siirrettävissä, kunhan vuokrakirjassa ei sitä ole kielletty. Tällainen vuokraoikeus on myös perittävissä ja testamentilla määrättävissä. Vuokranantajalta ei siis tarvitse pyytää lupaa tällaisessa vuokraoikeuden siirtymistilanteessa.

Siirtokelvotonkin vuokraoikeus on vuokralaisen kuolintapauksessa mm. lesken tai vuokralaisen lapsen vaatimuksesta pidettävä voimassa, mikäli vaatimus on esitetty kolmen kuukauden määräajassa vuokralaisen kuolemasta. Jos tällaista vaatimusta ei esitetä, lakkaa vuokrasopimus olemasta voimassa. Tällöin vuokranantaja voi antaa saman kiinteistön tai alueen jälleen uudelle vuokralaiselle.

Toisin kuin esimerkiksi maatalousmaan vuokrassa, on vuokralainen muussa maanvuokrassa oikeutettu korvaukseen maan parannustöistä vain jos sitä koskevan sopimus on laadittu. Jollei sopimusta ole, vuokralainen maksaa parannustyöt omasta kukkarostaan jos hän sellaisia vuokramaalla suorittaa.

Jos vuokralainen on vuokrasuhteen aikana rakentanut vuokra-alueelle rakennuksia, vuokranantaja on oikeutettu lunastamaan kyseiset rakennukset itselleen, jos hän on siitä kirjallisesti ilmoittanut vuokralaiselle ennen vuokrasuhteen päättymistä. Muutoin vuokralainen on velvollinen siirtämään rakennuksensa pois vuokramaalta. Voidaan myös sopia, että vuokranantaja huolehtii rakennusten myynnistä vuokralaisen laskuun.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa