Minilex - Lakipuhelin

Mitä on tontinvuokra?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tontinvuokra on yksi maanvuokralaissa säännellyistä maanvuokran tyypeistä. Siinä tontti vuokrataan asumiskäyttöön tontinvuokraoikeuksin. Tontinvuokraoikeus on kuitenkin käytännössä jäänyt vähälle käytölle. Yksi syy tähän on se, että tontinvuokrasopimus voidaan tehdä vain tiettyjen kiinteistöjen kohdalla. Näitä ovat tontti- tai maarekisteriin merkityt rakennustontit sekä rakennuskaava-alueella itsenäisiksi kiinteistöiksi erotetut rakennuspaikat.

Tontinvuokraa koskevassa vuokrasopimuksessa on lisäksi erikseen mainittava, että vuokraus tapahtuu nimenomaisesti tontinvuokrasuhteena. Sopimus on valmistuttuaan rekisteröitävä tontin sijaintipaikan tuomioistuimessa. Samoin on tehtävä aina kun sopimusta muutetaan tai täydennetään. Jos sopimuksen rekisteröintiä ei haeta tai rekisteröinti tulee hylätyksi, sopimus katsotaan rauenneeksi eikä tontinvuokrasuhdetta synny.

Tontinvuokrasopimus on aina määräaikainen. Sen on oltava voimassa vähintään 30 ja enintään 100 vuotta. Mikäli vuokrasopimuksesta ei ilmene vuokra-aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 30 vuodeksi.

Tontinvuokraoikeus on vuokralaisen vapaasti luovutettavissa, ilman että vuokranantajalta tarvitsee pyytää lupaa luovutukseen. Lisäksi tontinvuokraoikeus on perinnöllinen ja siirrettävissä testamentilla. Mikäli sopimuksessa on ehtoja jotka rajoittavat vuokralaisen oikeuksia näillä tavoin luovuttaa tontinvuokraoikeutta, ehdot ne mitättömiä suoraan lain nojalla.

Tontilla olevat ja sille rakennettavat rakennukset, pysyvään käyttöön tarkoitetut laitteet ja laitokset, sekä tontilla kasvavat puut ja pensaat kuuluvat kaikki vuokraoikeuteen. Jos ne eivät ole jo valmiiksi vuokralaisen omistuksessa, ne siirtyvät hänelle vuokrasopimuksen myötä. Kuitenkin vuokrasopimuksen päätyttyä vuokranantaja on velvollinen lunastamaan tontilla olevat rakennukset, puut ja pensaat sekä pysyvään käyttöön tarkoitetut laitteet ja laitokset. Vuokrasuhteen päätyttyä nämä esineet siirtyvät siis vuokranantajan omistukseen. Lunastusvelvollisuudesta ei voida sopimuksessa määrätä toisin.

Vuokraoikeuteen vahvistettava kiinnitys koskee myös edellä mainittuja tontilla sijaitsevia esineitä. Kun tontinvuokraoikeus on voimassa, myös siihen kuuluvan omaisuuden ulosmittaus ja takavarikkoon paneminen on mahdollista tehdä vain koko tontinvuokraoikeutta koskevana.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa