Minilex - Lakipuhelin

Miksi tehdä osakassopimus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Miksi yhtiön osakkeenomistajien kannattaa tehdä osakassopimus? Osakassopimuksen laatimiseen on useita syitä, jotka vaihtelevat yhtiöittäin. Osakassopimuksen eduksi sopimusinstrumenttina voidaankin juuri laskea sen joustavuus. Taitavasti suunniteltuna se muodostaa yhtiön toiminnan selkärangan, varsinkin pienemmissä yhtiöissä.

Osakassopimus tukee ja täydentää muita yhtiön toimintaa määritteleviä sääntökokonaisuuksia, joita ovat yhtiöjärjestys ja lainsäädäntö. Osakassopimus mielletäänkin yleisesti kevyemmäksi ja joustavammaksi järjestelyksi sopia yhtiön asioista kuin esimerkiksi yhtiöjärjestys, jonka laadinnassa on otettava huomioon laista johtuvat muotomääräykset. Toisaalta yhtiöjärjestys on julkinen asiakirja ja siten kaikkien siitä kiinnostuneiden tahojen saatavilla, kun taas osakassopimuksessa voidaan sopia sen salassapidosta oman maun mukaan.

Osakassopimuksen laatimisen päämäärät ja tavoitteet vaihtelevat. Kaiken kaikkiaan ne liittyvät erityisesti yhtiön toiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen siten, että yhtiön omistajille syntyy voittoa. Osakassopimus mahdollistaakin yhtiön toiminnasta ja hallinnoinnista sopimisen varsin kätevästi, sillä osakassopimuksella on tavanomaista sopia esimerkiksi yhtiön toimintasuunnitelmasta, palkkauksesta, yhteistyö-, ja työsopimusten ehdoista sekä muista toiminnan tehokkaaseen organisointiin liittyvistä seikoista.

Osakassopimuksella ei ole mitään tiettyä määrättyä muotoa, eikä sitä tarvitse rekisteröidä, toisin kuin esimerkiksi yhtiön yhtiöjärjestys. Osakassopimuksen etuihin on myös luettava sen sitovuusvaikutus, sillä sopimusehtoihin on tavanomaista kirjata sopimusrikkeestä aiheutuva sopimussakko, joka ei vaadi vahingon toteennäyttämistä. Tämä vakauttaa yhtiön toimintaa ja selkeyttää pelikenttää, jolla osakkeenomistajat toimivat. Osakkeenomistajat tulevat paremmin sidotuksi yhtiön toimintaan, kun heitä sitoo erityinen sopimussakolla varustettu osakassopimus. 

Miksi siis yhtiön kannattaa laatia osakassopimus? Yhtiön toiminta tehostuu ja liikevoitto kasvaa, kun yhtiön osakkeenomistajat ja muut tahot sitoutetaan yhtiöön. Toiminnan raamit ja tavoitteet ovat selkeitä kaikille, kun niistä sovitaan osakassopimuksessa. Osakassopimukset voivat olla varsin yksinkertaisiakin, mutta erityisen yksinkertaiset ja ilman ajatusta laaditut osakassopimuksen ehdot eivät yleensä auta ongelmatilanteissa, tai silloin kun yhtiön toiminta kasvaa tai muuttuu. Tästä syystä osakassopimuksen laadinnassa kannattaa konsultoida osaavaa lakimiestä, joka neuvoo sopimuksessa huomioitavista seikoista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa